BONITACE V ROCE 2018

Přihlášky na bonitaci

 • Jsou přijímány v místě konání akce od 9.00 do 11.00 hodin. 

Veterinární podmínky

 • Všchni psi, kteří se budou vystav účastnit, musí být klinicky zdraví.
 • Psi musí být v imunitě proti vzteklině. (Pes byl v dobu od 21 dnů do 1-3 let (podle druhu vakcíny) před termínem konání výstavy vakcinován proti vzteklině).
 • Psi pocházející z ČR musí být doprovázeny platným očkovacím průkazem (dle § 6 veterinárního zákona), nebo platným pasem pro malá zvířata. Psi z členských zemí EU a třetích zemí musí splňovat podmínky dané nařízením Evropského parlamentu a Rady 998/2006 ze dne 26.5.2003 
 • Psi kteří neprošli veterinární přejímkou, se nesmí bonitace zúčastnit.

Podmínky účasti / chovnost CZ

 • Fena či pes starší 18ti měsíců

 • Absolvování národní, mezinárodní, klubové nebo speciální výstavy ve třídě otevřené nebo v mezitřídě s oceněním minimálně „velmi dobrá“ (nutno doložit písemně)
 • Funkční čip (Při nečitelnosti čipu nebude zvíře připuštěno k bonitaci)

 • Vzhledem k zákonu č.77/2004Sb, kterým se zakazuje propagace týrání zvířat, nebude na bonitaci vpuštěn žádný kupírovaný pes


Podmínky účasti / chovnost dle Eu.DDC

 • Všechny podmínky pro chovnost CZ plus:
 • HD A až C včetně
 • Test DNA

Poplatky pro rok 2018:

 • Kč 1500,- (sleva pro členy KCHND na 500,- Kč ), členství je nutno prokázat členskou průkazkou nebo útržkem složenky o zaplacení na daný kalendářní rok.

Místo konání, termíny a složení komisí :

10. 03. sobota Mladá Boleslav

                         Předseda 1. komise – Lubomír Kvasnička

                         Členové Milan Krinke a Karel Klobása

                         zápis: Iveta Herinková

                         Předseda 2. komise – Martina Kučerová

                       Členové Vladimír Adlt a MUDr.Jan Čelakovský

                       zápis: Helena Kovalová

02. 06. sobota Ranč u Bizona http://www.rancubizona.cz/main.php?section=4

                         Předseda 1. komise – MUDr. Jan Čelakovský

                         Členové  Miroslav Václavík a Helena Kovalová

                         zápis: Renata Daňhová

                         Předseda 2. komise - Vladimír Adlt

                       Členové MVDr.Štourač Milan, Iveta Herinková

                        zápis: Olga Baštová

10. 11. sobota  Mladá Boleslav

                         Předseda 1. komise – Milan Krinke

                         Členové Vladimír Adlt, Karel Klobása

                         zápis: Martina Kučerová

                         Předseda 2. komise – Miroslav Václavík

                        Členové  MUDr.Jan Čelakovský, Helena Kovalová

                        zápis: Iveta Herinková

Kontrola PP a měření Ferdinand Rezek, Ing.Petra Landová, Olga Baštová.