DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ VŠEM ČLENŮM KCHND


Jarní členská schůze klubu je schůzí volební.

Žádáme proto členskou základnu o zasílání návrhů kandidátů do výboru a revizní komise.

 

 

V souladu s volebním řádem musí být návrh zaslán poštou na adresu klubu a obsahovat:

 

-       Jméno, příjemní,

adresu,  datum narození kandidáta a jeho kynologickou  činnost

 

- nedílnou součástí návrhu

je písemný souhlas navrhovaného kandidáta se stručnou charakteristikou činnosti, kterou by chtěl vykonávat


NÁVRHY NUTNÉ ZASLAT NEJPOZDĚJI DO  31. ledna 2017