Zápis chovatelského kolegia – 13. 11. 2016

Mladá Boleslav

Přítomni-Chovatelské kolegium: Milan Krinke, Vladimír Adlt, Iveta Herinková, Jitka Krsová, Miroslav  Václavík, Helena Kovalová

Za RK: Helena  Kovalová

Přizvána: Dana Tůmová

 

I. hodnocení bonitace

Kontrola a měření: Ferdinand Rezek a Pavel Hofírek

1. komise ve složení: předseda Miroslav Václavík, členové Helena Kovalová a Karel Klobása. Komise posoudila 8  německých dog většinou ve vyšším průměru. Všechny byly zařazeny do chovu. Zaujaly především ARWA Štěchovický poklad (modrá),  XCELENCE Cevelob (modrá) a BRITOMARTIS Valle-Land (žlutá). Předseda poděkoval za spolupráci komisi.

2. komise ve složení: předseda Milan Krinke, členové Jan Čelakovský a Iveta Herinková, posoudila 10 jedinců. Naprůměrná kvalita zvláště u modrých fen: SAKURA Apollo dog, FOREVER PINK de Baeatrix Bohemia, HENESSY vom Mraque. Předvedl se i kvalitní skvrnitý pes XAVER Miréz Bohemia. Předseda komise poděkoval za pomoc celé bonitační komisi.

 

II. kontrola zápisu

Návrh na mimořádnou bonitaci – na členské schůzi přednese Milan Krinke.

 

III. různé

Milan Krinke – problematika míchání  a dokládání barevných rázů, eventuální oprava zápisního řádu – všichni poradci chovu si připraví eventuální návrhy a problematika bude diskutována v únoru v Přešticích.

Zástupce poradce chovu Vladimíra Adlta – přizvána byla Dana Tůmová, současná zástupkyně poradce chovu pro kraj Středočeský a Prahu. Pan Vladimír Adlt bude několik týdnů v rekonvalescenci, žádá proto o zajištění eventuálních chovatelských služeb pro členy klubu  (zápisy štěňat,  krytí apod.). Paní Dana Tůmová  není časově schopna  nadále plnit funkci zástupce poradce chovu. V dané oblasti nejsou v současnosti žádné aktuální problémy k řešení, zástupce bude proto navržen na příštím jednání výboru a chovatelského kolegia. Náměty ke schválení si připraví Vladimír Adlt.

Vrh B  u paní Výborné –  pochybnost paternity u tohoto vrhu. Oznámení obdržel hlavní poradce Milan Krinke od dvou nabyvatelů štěňat a proto pozval paní Výbornou na jednání tohoto chovatelského kolegia.  Klub je garantem čistoty plemene, proto je v zájmu chovatelského kolegia tento případ prošetřit a udělat závěry. Po diskuzi bylo domluveno:

- paní Výborná se spojí s nabyvateli štěňat a za přítomnosti poradce chovu (svědka) bude odebrána krev, která bude odeslána k vyhodnocení do Genomie. Stejně bude postupováno při odběru krve u feny.

- Milan Krinke osloví majitele krycího psa ze Slovenska o zaslání podkladů o  DNA tohoto chovného psa. V případě nutnosti  bude u majitele krycího psa proveden odběr krve pro zjištění DNA zástupci chovatelského kolegia KCHND

- Veronika Výborná sama zpochybňuje možnost nakrytí feny jiným psem

- Milan Krinke – upozorňuje na postup klubu:

   - úhrada  vyšetření u Genomie -  v případě, že se potvrdí správnost DNA  u štěňat  s oběma rodiči, bude úhrada testů provedena klubem, v opačném případě bude úhrada provedena chovatelkou

   - dále pan Krinke upozorňuje na možnost, že v případě problému lze zastavit  platnost průkazů původu od ČMKU pro celý tento vrh.

- Výsledky z Geonomie od štěňat a obou rodičů paní Výborná dodá do 31. 01. 2017.