Dohoda vstoupila v České republice v platnost 24. března 1999. Můžete si stáhnout celé znění textu (formát RTF, 100 kB). Z ustanovení dohody vybíráme několik zajímavých bodů:

Prodej nezletilým

Žádné zvíře v zájmových chovech nesmí být prodáno osobám mladším 16 let (pro Českou republiku platí výjimka - věk 15 let - pozn. red.) bez vyjádřeného souhlasu jejich rodičů nebo jiných osob, majících rodičovskou odpovědnost.

Doping

Zvířeti v zájmových chovech nesmí být podána žádná látka, nesmí být provedeno žádné jeho ošetření ani žádný postup za účelem zvýšení či snížení přirozené úrovně jeho výkonů:
a) během soutěží nebo
b) v žádném jiném případě, jestliže by to přinášelo riziko pro zdraví a kondici tohoto zvířete.
(Podávání analgetik psům, kteří při pohybu trpí bolestmi, aby se mohli zúčastnit výstav, je tedy nelegální - pozn. red.)

Chirurgické zákroky

Chirurgické zákroky za účelem změny vzhledu zvířete v zájmových chovech nebo za jinými neléčebnými účely musí být zakázány, zejména:
a) kupírování ocasu;
b) kupírování uší;
c) exstirpace hlasivek;
d) amputace drápů a zubů.
Výjimky z tohoto zákona mohou být povoleny jen:
a) jestliže veterinární lékař považuje neléčebný zákrok za nezbytný buď z důvodů veterinárních nebo je-li tento zákrok v obzvláštním zájmu zvířete;
b) pro zabránění rozmnožování.

Utracení

Utracení zvířete v zájmových chovech smí provést jen veterinární lékař nebo jiná kompetentní osoba, s výjimkou naléhavých případů pro ukončení utrpení zvířete, jestliže pomoci veterinárního lékaře nebo jiné kompetentní osoby nemůže být rychle dosaženo, nebo ve všech ostatních naléhavých případech uvedených v národní legislativě. Každé utracení musí být provedeno při minimálním utrpení fyzickém i duševním se zřetelem na okolnosti.
(Utrácení zvířat z důvodu nesprávné barvy a jiných podobných důvodů je tedy nelegální - pozn. red.)

Celé znění dohody (formát RTF, 100 kB)