Nabízíme Ročenku KCHND 2016

cena pro členy klubu Kč 100,-

pro nečleny Kč 200,-.

Žádost o zaslání  zasílejte na korespondenční adresu:

Klub chovatelů německých dog, Kotíkovská 54, 323 00 Plzeň

e-mail: dogycelakovsky@seznam.cz, tel. 723975506