Zápis z chovatelského kolegia – 12. 03. 2016 Mladá Boleslav

 

Přítomní:  Vladimír Adlt, Iveta Herinková, Jitka Krsová, Helena Kovalová,  Miroslav Václavík

Omluven:  Milan Krinke

Za KK přítomna: Renata Daňhová

I.  hodnocení bonitace

Při měření a kontrole  u jedné feny  nesouhlasil čip. Fena proto nebyla bonitována.

První komise - předseda Jan Čelakovský, členové  Iveta Herinková a Martina Kučerová. Posouzeno bylo 5 jedinců  slabšího průměru. Vyřazen skvrnitý pes AURELIUSZ AGASAR  pro souhrn nedostatků.

Předveden byl velmi hezký černý pes IL GRANDE NERO QUINCY ETC, bohužel s ne zcela korektní  hlavou.

Druhá komise – předseda Miroslav Václavík, členové Vadimír Adlt a Helena Kovalová. V této komisi se předvedlo 7 německých dog ve slušném průměru. Zaujala HANNAH DOLANSKÝ DVŮR, naopak její sestra HAVANA DOLANSKÝ DVŮR musí mít při krytí přísný výběr typického partnera. Dále komise kladně hodnotila modrou fenu AGÁTA CLIODOG  a černého psa quick from minitz.

bonitace byla odložena žíhané feně (dovezené ze Slovenska)  ze zdravotních důvodů.

 

II.   kontrola zápisu z 16. 01. 2016

Dohledány barvy do PP jedinců z poslední bonitace.

Ocenění chovatelské stanice – návrh odsouhlasen, bude provedeno na členské schůzi.

Razítko Eu DDCpředáno.

Bonitační turistikaprojednána možnost individuální bonitace. Povolení  konání bonitace, metodiku postupu a jmenování bonitační komise  určí ústřední poradce chovu.

Finanční úhrada ve výjimečných případech konání bonitací: žadatel proplatí  bonitační poplatek ve výši 7 000,-Kč klubu. Klub proplatí komisi cestovné. Návrh předkládá chovatelské kolegium k vyjádření výboru klubu.

Foto z bonitacísplněno

III. různé

Informace - předseda klubu pan Miroslav Václavík  informuje o dopisu, který bez podpisu obdržel e-mailem z adresy  adelamany@seznam.cz Jedná se o stížnost na chovatelskou stanici ŠTĚCHOVICKÝ POKLAD, především na odchov štěňat.

Vyjádření poradce chovu Vladimíra Adlta: neshledal  žádný problém při kontrole vrhu, odchov štěňat byl v naprostém pořádku.

Odpověď na výše uvedenou e-mailovou adresu zajistí Miroslav Václavík. Údajně poškozená nabyvatelka štěněte z této chovatelské stanice se může obrátit na Státní veterinární správu, která je jediná kompetentní přestupky v chovu řešit.

Renata  Daňhovájsou dokončeny zápisy v plemenné knize ČMKU do konce roku 2015.

Bonitační kartypředány Ivetě Herinkové jako rezerva pro bonitaci konanou na Moravě.

 

Zapsala: Čelakovská