Oznamuje tímto chovatelům, že ch.s.Queen Harlekýn má pozastavenou činnost od 28. 01. 2015 a nemůže chovat na fenách ani krýt se psy, které jsou v majetku paní chovatelky.

Dle rozhodnutí P ČMKU