Zápis z jednání výboru KCHND - Přeštice - 17. 01. 2015

 

Přítomni: Miroslav  Václavík, Milan Krinke, MUDr. Jan Čelakovský, Jitka Krsová, Ferdinand Rezek.

Za RK: Renata Daňhová.

Přizvána: Božena Čelakovská (předání funkce ekonoma KCHND).

 

Účastníci jednání položili květiny na místo odpočinku pana Josefa Hodana na hřbitově v Přešticích.

 

1. jednání zahájil Miroslav Václavík, předseda klubu

Svoji činnost ve výboru ukončil Jaromír Jurčeka, z rodinných důvodů. Pozván byl první náhradník Ferdinand Rezek. Souhlasí s vykonáváním funkce hospodáře a je současně pověřen měřením i kontrolou na bonitacích.

 

2. kontrola zápisu

- upřesněny zásady uváděných informací na webových stránkách klubu a ve zpravodajích

- Jaromír Jurčeka slíbil, že zajistí rozpracované výcvikové akce na rok 2015

- na bonitaci v Mladé Boleslavi bude pozvána Ing. Petra Landová (pozvání zajistí Jan Čelakovský)

- doplnění rozhodčích do seznamu Eu.DDC - Luboš Kvasnička a Martina Kučerová - bude provedeno po bonitaci v Mladé Boleslavi

- stanovy klubu - připravil Miroslav Václavík a rozeslal jednotlivým členům výboru k připomínkování.

  Po doplnění budou zveřejněny na webových stránkách (zajistí Renata Daňhová) a následně projednány na členské schůzi v březnu t.r.

 

3. Příprava klubové výstavy 2015

Jmenován ředitelem výstavy Milan Krinke a výstavní výbor navržen ve složení: Karel Carda, Marika Cibulková, Božena Čelakovská a  Markéta Raboňová.

Dojednání čtyř zahraničních rozhodčích. Jména budou sdělena členům klubu na webu.

Projednány a opraveny propozice výstavy. Po provedení změn budou přeloženy do němčiny a angličtiny - zajistí B. a V. Čelakovských.

Profil výstavy bude umístěn na facebooku hned, jakmile bude jisté místo konání včetně smlouvy s areálem.

Smlouva s areálem - navržená je pro nás neakceptovatelná - v oblasti financí se zcela liší od ústního jednání, kterého se zúčastnili pp. Krinke, Čelakovský, Čelakovská, Cibulková a Štětková. Další jednání s vedením areálu povede Milan Krinke.

Na webu bude uvedena žádost klubu o práci vedoucích kruhů a zapisovatelů pro tuto výstavu. Zájemci se mohou přihlásit u ředitele výstavy. Uvítáni by byli zájemci se znalostí německého, francouzského a anglického jazyka (není podmínkou).

 

4. Předání účetnictví klubu

- proběhlo ve složení: předávající Božena Čelakovská, přebírající Jitka Krsová, za RK Renata Daňhová.

Zápis proveden ve 3 vyhotoveních: obdrželi Renata Daňhová, Jitka Krsová a Jan Čelakovský.

Kontrola účetnictví bude prováděna revizní komisí každé tři měsíce (1x čtvrtletně), vždy do 25. dne následujícího měsíce.

Nové podpisové právo: bude doplněno o místopředsedu Milana Krinkeho a ekonomku Jitku Krsovou. Zrušené bude pro Boženu Čelakovskou. Potřebné u KB zjistí Jitka Krsová. 

 

5. Funkce hospodáře

Za Jaromíra Jurčeku funkci převezme Ferdinand Rezek. Do příštího výboru musí být připraven předávací protokol veškerého materiálu, který klub vlastní a dřívější odpisové protokoly. Zodpovídá Jitka Krsová.

6. Nová registrace klubu 

Nové stanovy - probrány, částečně doplněny. Budou dopracovány Miroslavem Václavíkem a Renatou Daňhovou a následně umístěny na webových stránkách klubu k připomínkování členům, aby mohly být předloženy ke schválení členské schůzi v březnu 2015.

KCHND je zaregistrován jako spolek na adrese M. Alše č. 250, Nový Bydžov.

Renata Daňhová - tato adresa a nová registrace musí být nahlášena na Finanční úřad. Zajistí Jitka Krsová (Božena Čelakovská).

Poštovní box - zatím zaplacen do konce března 2015. Bude odhlášen a korespondenční adresa uvedena na jednatele klubu MUDr.Jana Čelakovského, Kotíkovská 54, 323 00 Plzeň - zajistí Božena Čelakovská, po vyřízení na poště budou o této změně informováni na webu členové klubu.

Zapsal: Jan Čelakovský