Miroslav Skála

 

Oznamujeme všem velice smutnou zprávu, že nás opustil pan Miroslav Skála ve věku nedožitých 85 let.

Pan Miroslav Skála, čestný člen klubu, významný chovatel vlastník chovatelské stanice ze Strahovských skal, který zároveň odchovával vrhy na zahraniční chovatelské stanici Eval Prim. Odchovy z těchto stanic velice úspěšně zasáhly do chovu nejen u nás.

Byl též významným výcvikářem, který nás úspěšně reprezentoval i v zahraničí, zvláště pak v bývalé NDR.

V panu Miroslavu Skálovi odešel další dogař, který většině nám ve svém aktivním věku byl vždy velkým rádcem.

S panem Skálou se bude konat poslední rozloučení v motolské obřadní síni v pátek 16. ledna 2015 ve 12.15 hod.

                                                      Věnujte mu prosím tichou vzpomínku.

foto 1963 Berlín

 

 

 

foto 2009