RODOKMEN

rodný list německé dogy narozené v ČR.

Vzhledem k tomu, že se množí podvodníci nabízející dodělaní rodokmenů za příplatek, rozhodl se klub zveřejnit postupně rodokmeny nejen vystavené v ČR ale i v ostatních evropských státech, s kterými se můžete setkat a které jedině jsou pravé.

Rodokmen pro německou dogu, který jediný je platný v ČR pro jedince narozené v ČR, vystavuje plemenná kniha ČMKU p.Pečená a obsahuje několik ochraných prvků a jeho padělaní je trestné.

Například musí obsahovat logo ČMKU a FCI, dále pak hologram, vodoznakové značky, které obsahuje přímo speciální papír na kterém je rodokmen vytištěn. Musí obsahovat razítko plemenné knihy a podpis pracovníka, který rodokmen vystavil. Stejně jako musí obsahovat předtištěné jméno a adresu chovatele a chovatel musí svým podpisem ztvrdit zveřejněné informace. Bez těchto dvou podpisů je rodokmen neplatný.

Rodokmen obsahuje 4 generace předků. Jejich jména, barvy a čísla zápisu, generace 1 - 3 dále obsahují bonitační výšku (pokud je známa) i zdravotní testy pokud je daný jedinec má a doloží k zápisu plemenné knize, výsledky z výstav popřípadě šampionáty.


 Druhá strana PP obsahuje číslo zápisu, jméno psa, dále pak kolonky k zápisu pro výstavy, zkoušky, majitele popřípadě majitelů, bonitaci (zde se potvrzuje chovnost daného jedince) a číslo mikročipu s nálepkou potvrzenou plemennou knihou.