Zápis ze schůze chovatelského kolegia 2.3.2013

Přítomni:    Hodan, Kovalová, Krsová, Štourač, Václavík

Omluven:   Adlt

  1. Na bonitaci bylo předvedeno 13 jedinců. Komise ve složení Štourač, Krsová, Kučerová všechny do chovu zařadila.
  1. Bonitační karta v nové verzi je zpracována. S tiskem je nutno počkat až na formulace a zařazení barvy šedý tygr.
  1. Kontrola vrhu F u paní Došlové. V kontaktu je s chovatelkou poradkyně J.Krsová, zatím nemá předložené všechny podklady.
  1. Razítko pro bonitaci – úkol trvá
  1. Postup při nečitelnosti tetovacího čísla nebo nefunkčnosti čipu – úkol trvá
  1. Vrh Z v chovatelské stanici Norach – bude řešeno ve výboru
  1. M.Václavík – konstatuje, že na ČMKU jsou nevyzvednuté PP z CHS Silva Tarok
  1. J.Krsová – navrhuje upravit Přihlášku k zápisu o formulaci: čipoval – čipy kontroloval

Schváleno jednohlasně – v tiskopisech opraví M.Václavík

 

Zapsal  Milan Štourač