Dovolte mi pár slov…

Všichni víte, že můj milovaný manžel Petr již není s námi. Nechci v následujících řádcích vzpomínat na Petra, každý z nás má jistě spoustu vzpomínek v srdci… Chtěla bych touto cestou poděkovat a ocenit kamaráda, lékaře, ale hlavně dobrého člověka Milana Štourače,  samozřejmě i  s jeho ženou Ilonou, kteří se bez přehánění postarali o důstojné završení Petrova života… nebýt jich, vše by bylo jinak- a my, celá rodina, si to velmi dobře uvědomujeme.

Ilono, Milane, vše, co jste pro Petra i pro nás v posledních týdnech Petrova života udělali, se nedá nikdy popsat, kdo u toho nebyl, nemůže pochopit...

My to ale víme. Děkujeme.

Eva Němcová s rodinou