Připomínáme, že je nutné pro přihlášení a následné předvedení na členské schůzi v březnu 2013, zaslat p.Krinkemu kopii průkazu původu, telefonní a e-mailové spojení.

nejlépe na e-mail: Milan Krinke milan.krinke@centrum.cz