ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE KCHND – 27.10.2012

Přítomní za výbor: pp. M.Václavík, J.Hodan, MVDr.M.Štourač, J.Jurčeka, H.kovalová
Omluveni: pp.M.Krinke,  B.Čelakovská,  J.Krsová,  M.Skála

Revizní komise: pp.M.Kučerová, R.Daňhová
Dle prezenční listiny přítomno 22 členů KCHND a 6 hostů

1. Zahájení
Jednání zahájil předseda klubu p.Miroslav Václavík. Byla zvolena (jednohlasně) mandátová a návrhová komise ve složení pp. Adlt, Matysová a Šercl.

2. Zpráva o činnosti klubu za uplynulé období
Přednesl předseda klubu p.M.Václavík

3. Zhodnocení klubové výstavy
Zprávu přednesl ředitel klubové výstavy MVDr.M.Štourač, přihlášeno 192 německých dog, výstava finančně vyrovnaná

4. Zpráva o hospodaření – rozpočet navržen vyrovnaný, Členský příspěvek na rok 2013  Kč 550,- , 600,- pro nové členy a platbu po 30.3. Sleva Kč 100,- pro členy starší 65let.


5. Zpráva ze setkání zdravotní a chovatelské komise při EU DDC v Lodži
Informaci podal p.MVDr. M.Štourač, kompletní zprávu do zpravodaje dodá M.Krinke.

6. Zpráva výcvikového kolegia
Přednesl J.Jurčeka

Pozn. – zprávy jednotlivých funkcionářů budou zveřejněny ve zpravodaji 3/2012.


7.Diskuze
- p.M.Václavík - zákaz zveřejňování obrázků kupírované dogy, diskutovali pp. Jurčeka, Mráčková, Václavík, kupírovaná doga na našem logu
- p.M.Václavík - připomínkovat chov. řád možno do konce roku, zároveň upozorňuje, že od 1.1.2013 vstupuje v platnost nový výstavní řád
- p.Pleschingerová - dotaz na zákon o ochraně zvířat, pes už není považován jako věc, tudíž se na něj nevztahuje exekuce, diskutuje M. Václavík
- p.P.Němec - otázka šedých tygrů, odpovídá MVDr.Štourač
- V.Adlt - otázka bílých znaků u modrých dog, odpovídá MVDr.Štourač
- MVDr.Štourač - vysvětluje opožděný zápis v chov.stanici Silva Tarok a zároveň sděluje, že k dnešnímu dni nebyl zapsán vrh v chov.stanici Estrella Bohemica, nahlášený mailem dne 13.4.2012
- Prezentace něm. dogy – dárk. předměty, almanach, diskutovali pp. Jurčeka, Adlt
- Zájemci o CD z klubové výstavy mohou oslovit p.Jurčeku
- p.Hrabětová - prezentace českého chovu na klubové výstavě, odpovídá MVDr.Štourač
- p.P.Němec - otázka vystavování kupírovaných dog, diskutuje Václavík, Jurčeka
Výbor se bude touto otázkou zabývat a podá více informací na jarní členské shůzi
- Otázka 2 členských schůzí za rok - diskutovali pp. Němec, Václavík, Štourač
navrhována odborná přednáška, změna místa

Zapsala: H. Kovalová