Zápis z jednání chovatelského kolegia v Brně 2.9.2012

Přítomni: Adlt, Hodan, Kovalová, Krsová, Štourač, Václavík

  1. Bonitačním komise Hodan, Adlt, Štourač posoudila 8 jedinců, všichni byli do chovu zařazeni. Konstatován však slabší průměr a řada případů otevřených očí.Komise ve složení Krinke, Němec, Václavík posoudila 10 jedinců. Opět všichni byli    do chovu zařazeni. Naopak předseda komise si všímá spíše hluboko uložených očí u řady z předvedených.
  2. K zápisu z CHK v Oboře 3.6.12 připomíná hlavní poradce, že k 31.12.2012 končí      připomínkování návrhu chovatelského řádu. Žádá o aktualizaci anonce na klubovém webu. Současně předkládá hlavní poradce tabulku minimálního počtu dosažených bodů v  jednotlivých kapitolách bonitační karty pro chovnost EuDDC. Kartu předá  posuzovatelům při příští bonitaci.
  3.  Hlavní poradce informuje CHK a následně výbor, že chovatelská stanice Estrella Bohemica (majitel pí.Došlová-Hrdličková) nahlásila mailem 13.4.2012 narození dvou štěňat, z nichž jedno uhynulo. Štěně bylo přihlášeno, ale nepředvedeno, na klubovou výstavu, aniž došlo k jeho zápisu!  Chovatelka naposledy kontaktovala mailem poradce 8.6.2012, že jí termín kontroly vrhu a zápisu nevyhovuje. Od té doby se neozvala. Poradce na klubové výstavě hovořil o této situaci s manželem chovatelky, ale k žádné snaze o vyřešení situace ze strany chovatelky k dnešnímu dni nedošlo.
  4. Hlavní poradce přednesl odvolání pana Kozy ve věci nezařazení jeho modré feny do chovu na bonitaci 3.6.2012 v Oboře. Majitele feny bude informovat paní Čelakovská, že se může zúčastnit rebonitace  v Mladé Boleslavi.
  5. M.Václavík žádá o včasnější zasílání zápisů z CHK. Hlavní poradce se omlouvá, že vzhledem k přípravě KV došlo skutečně k opožděnému rozeslání, avšak s vědomím, že zápis neobsahoval žádné důležité náležitosti.
  6. M.Václavík se dotazuje, z jakého důvodu došlo ke značnému zpoždění při odeslání zápisu vrhů L a M v CHS Silva Tarok na PK ČMKU. Odpovídá M.Štourač a J.Hodan – problém byl zapříčiněn tím, že vrh L se narodil feně, která byla importována ze Slovenska březí, přičemž se čekalo na vyřízení exportních náležitostí ze strany Slovenské plemenné knihy. Vrh M nemohl být zapsán, pokud nebyl zapsán vrh L. Současně M.Štourač odpovídá, že vrhy v CHS Silva Tarok kontroluje on po dohodě s paní Kovalovou.
  7. M.Václavík navrhuje rozdělení funkce hlavního poradce a krajského poradce. M.Štourač odpovídá, že má sice připravenou náhradu na krajského poradce v osobě I.Herinkové. Současně ale upozorňuje, že pokud by k rozdělení funkcí mělo dojít, upřednostní funkci krajského poradce a je připraven se vzdát funkce poradce hlavního. J.Hodan nevidí na spojení funkcí žádný problém. P.Němec konstatuje, že by se měly v tomto případě rozdělit všechny kumulované funkce. K problému dále diskutovala M.Cardová, arch. Plesar, M.Krinke. Otázkou se bude zabývat příští chovatelské kolegium.
  8. M.Krinke předal hlavnímu poradci přístupový kód a heslo pro vkládání jedinců se splněnou bonitací EuDDC na web EuDDC. 

Zapsal Milan Štourač