Předně, Albert je v tuto chvíli v dobrých rukou azylové stanice v Krásném lese. Podle sdělení majitelky tohoto útulku se Albert již začíná vzpamatovávat ze svého šoku, zajímá ho nejvíc krmení, kterého měl evidentně nedostatek. Majitelka útulku také zkontaktovala poradce chovu pro Liberecký kraj pana Václavíka, který jí doporučil zkušené veterináře. V tuto chvíli Albert ještě neabsolvoval žádnou veterinární léčbu, protože ho nechtějí ještě více stresovat.

Albert

Osud Alberta vyvolal značný zájem lidí, kteří do Krásného lesa volají a nabízejí svou pomoc. Azylová stanice za všechnu pomoc děkuje. Připomínáme číslo účtu 2136831-574/0600 (GE Capital Bank).

Také médiím není Albertův případ lhostejný. Azylovou stanici navštívila již regionální televize a během března by měl dorazit i štáb České televize. Zpráva o Albertovi vyšla prý také v regionální Mladé Frontě DNES.

Během víkendu bychom se měli na Alberta je podívat a také promluvit s manžely Cupákovými, abychom mohli na Výboru KCHND, který se bude konat v Mladé Boleslavi tuto neděli, správně o případu referovat. Doufáme, že Výbor učiní vůči "chovatelům" rázné kroky a že bude možné využít i prostředků z konta Doga v nouzi.

Celou kauzu pečlivě sledujeme a co nejdříve vám přineseme další informace.