Zápis z chovatelského kolegia ze dne 3.3.2012 v Mladé Boleslavi

Přítomni:    Hodan, Kovalová, Krsová, Štourač, Václavík

Omluven:   Adlt

 

1.Bonitace

   Komise ve složení Němec, MUDr.Čelakovský, Kovalová posoudila 9 jedinců, všichni byli    

   do chovu zařazeni.

   Komise Štourač, Krsová, Krinke posoudila čtyři jedince, jeden byl z chovu vyřazen.

 

2. Kontrola zápisu z minulé schůze

    K otázce zákazu připouštění harlekýna s harlekýnem chovatelské kolegium doporučuje

    členům klubu dodržovat ustanovení cirkuláře FCI 4/2012 i pro případná krytí fen v cizině.

 

3. Zálomek

    Chovatelské kolegium upřesňuje zápis z 29.5.2011 v Oboře. Zálomek je vyřazující vadou

    z chovu ve smyslu bonitace, nikoliv ve znění standardu. Proto štěňata se zálomkem nejsou

    zapisována jako nestandardní! Defekt ocasu se zaznamenává do popisu štěněte.

 

4. Žádost paní Baštové

    Projednána žádost o krytí černým psem Maraschino Modrý Efekt (PKR.II – 105969), který

    má ve třetí generaci modrou. Příloha 1.

    Schváleno jednohlasně.

 

5. Chovnost EuDDC

    V rámci sjednocení chovných jedinců dle EuDDC s legislativou a požadavky EuDDC

    vyzývá chovatelské kolegium všechny majitele chovných jedinců dle EuDDC k zaslání

     těchto podkladů prostřednictvím mailu na adresu hlavního poradce   bonoda@volny.cz:

    Fotokopie obou stran PP, fotokopie první strany bonitační karty, fotokopie vyšetření

     DNA, fotokopie vyšetření HD, případně další vyšetření. 

 

6. Různé

    Paní Kovalová navrhuje, aby přejímka psů na bonitaci byla časově vymezená od 9 do 11 h.

    Schváleno jednohlasně.

    Pan Hodan připomínkoval návrh chovatelského řádu. Všem zájemcům doporučujeme zaslat

    své připomínky k tomuto návrhu na elektronickou nebo poštovní adresu hlavního poradce.

 

Zapsal Milan Štourač