Vážení přátelé,

scházíme se na výroční členské schůzi, tentokrát, vzhledem ke zrušení pravidla střídání Čechy-Morava, opět v Čechách, snad prý v pomyslném středu republiky… Doba, kdy Morava měla silné chovatelské zázemí  pominula, doufám a věřím, že ne na dlouho!

Dnešní schůze bude z určitého pohledu historická. Po více jak třiceti letech nebude do vrcholného orgánu klubu kandidovat přítel Hodan. Moc rád bych mu poděkoval za jeho práci, především ve funkci ústředního poradce. Byl jste dobrý šéf, díky Vám za to!

Nabídka kandidátů je značně malá, může se stát, že se volby stanou pouhou formalitou. Již dlouhou dobu si nemůžeme vybírat ze zástupu nadšených funkcionářů. O to více mne těší, že dnes kandidují do výboru a revizní komise, z tohoto hlediska, úplní nováčci: přítelkyně Kovalová a přítel Dostál. Je velmi dobře, že mají zájem pro klub pracovat i touto formou, nikoliv pouze jako zodpovědní chovatelé a jsem přesvědčen, že jejich chuť do práce podpoříme i svými hlasy. Pokud mohu, dovolím si jejich kandidaturu otevřeně podpořit i tímto způsobem.

Myslím, že není nutné žehrat nad malým zájmem o „veřejnou angažovanost“. Tento jev sebou celkem logicky nese dnešní doba a zářný příklad chování naší politické elity, která posouvá naši republiku někam mezi ty tzv. banánové… Nadšení a chovatelský boom z konce minulého století postupně utichl, pro mnoho členů se klub bohužel stává pouze organizací, do které pošlou příspěvek, a ostatní je moc nezajímá. Staré party se rozpadají, nové se tvoří málo, o důvodech můžeme polemizovat. Pro plemeno je však důležitý aktivní přístup k chovu, ne to, zda výbor bude pěti či sedmi členný a zda se sejde třikrát či pětkrát za rok . Proto si vážím poctivé práce každého chovatele, který i v obecně ekonomicky nepříznivých podmínkách aktivně odchovává štěňata.

V krajích mi svěřených byl rok 2010 nejslabším za celou dobu, po kterou poradce chovu vykonávám.

V Jihomoravském kraji bylo v roce 2010 zkontrolováno a zapsáno šest vrhů (v roce 2009 8 vrhů) německých dog. 4 feny nezabřezly, jednou se narodilo jedno mrtvé štěně.

V barvě černé-skvrnité byly zapsány tři vrhy s 11 narozenými štěňaty, 10 živě, zapsáno bylo 7 štěňat, dva černí psi, dvě černé feny, dva psi skvrnití a jedna skvrnitá fena.

Na chovu se podílela stanice z Josefovských bud, která zapsala po Dinh Van de la Benjamine tři černá štěňata, stanice Regia Uttis zapsala po stejném psu jedno černé štěně a stanice von Wiederholz zapsala po italském Hanibal Lecter del Gardino di Zeus tři skvrnitá štěňata. Tento spojením zajímavý vrh bohužel ve skutečnosti nepřinesl žádný výsledek – hluchá štěňata, deformované ocasy, nestandardní postavení čelistí…

 

V barvě modré byly zapsány dva vrhy. Celkem se narodilo 15 štěňat, 14 živě, zapsáno bylo 12 štěňat, všechna modrá, šest psů a šest fen.

Na vrzích se podílela chovatelská stanice Brixen, krytím německým psem Bakchus Belissimus von der Heidwiesen a 9 zapsanými štěňaty,  a stanice z Josefovských bud zapsala po Oxfordovi Cevelob 3 štěňata.

V barvě žluté a žíhané jeden vrh po maďarském Adani Aarhus Vyam de la Buena Vista v chovatelské stanici Bonoda, kde se narodilo sedm štěňat, pět živě, odchována byla čtyři, dvě feny žíhané, jedna fena žlutá a jeden pes žíhaný.

V kraji Vysočina nebyl zapsán žádný vrh. Pro porovnání v roce 2009 byly zapsány vrhy dva,

 

Poděkování patří, jako každý rok, také mé zástupkyni Ivetě Herinkové, za aktivní přístup k práci poradce.