ZÁPIS ZE ČLENSKÉ SCHŮZE – MIROŠOVICE – 26. 03. 2011

 

Přítomno dle prezenční listiny: 67 členů klubu  a 13 hostů

I. Zahájení

provedl předseda klubu pan Miroslav Václavík, uvítal všechny přítomné a čestné členy klubu Miroslava Skálu a Josefa Hodana.

Nechal odsouhlasit program dle pozvánky (bez připomínek).

II. volba komisí

Mandátová a návrhová – předsedkyně Mgr. M. Vaňková

členové Vl. Adlt a B. Matysová

Volební – předseda F. Rezek

členové K. Mráčková a K. Prucková

 

III. zprávy funkcionářů

Předneseny zprávy těchto funkcionářů:

předsedy klubu M.  Václavíka, poradců chovu pro jednotlivé regiony – V. Adlta,

J. Krsové,  H. Kovalové, MVDr. M. Štourače a M. Václavíka. Ústředního poradce chovu p. J. Hodana,   ekonomky a jednatelky klubu B. Čelakovské, revizní komise -za nemocnou MVDr. D.Neumanovou přednesla R. Daňhová. Výcvikové kolegium J. Jurčeka a  kolegium rozhodčích M. Václavík. Akce „doga v nouzi“  Ing. P. Landová.

Všechny výše jmenované zprávy budou uveřejněny ve zpravodaji 2/2011.

Informaci o přípravě KV 2011 podal ředitel výstavy MVDr. Milan Štoourač.

 

II.  poháry pro  šampiony

Byly předány poháry. Seznam bude zveřejněn ve zpravodaji 2/2011.

Klub děkuje všem sponzorům (jména budou zveřejněna ve zpravodaji).

 

III. vyhlášení nejlepšího pracovního psa a feny

Pracovní pes a fena roku 2010

psi

1.Gaston Bonoda                                   Vladimír Foukal            34 bodů

2.Argento di Legindi                               Eva Dubšíková              9 bodů

3.Corado Cattani z Modrého ráje           Helena Káhnová            5.5. bodu

4.Oxford Cevelob                                   Jana Štorková                2 body

5.Chad u Josefovských bud                    Renata Hálová              1 bod

Feny

1.Russy  od řeky Ondřejnice                   Bára  Draboňová          8 bodů

2.Lesley Chelsea Říčanská hvězda        Alena Dušková             5 bodů

3. Drogocenna Zuza Byc Moze               Agnieszka Rozmus      1.5. bodu

Poháry pro vítěze sponzorovala pí Olga Baštová.

 

III. vyhlášení nejstarší dogy

S přihlášenými seznámil  přítomné Milan Krinke. Celkem nahlásilo 5 německých dog. Pohár získala, na prvním místě se umístila

ALLY BENI HASAN                              *22. 06. 2001 černá fena

o. AMON DOG EROS                  m. DAGA Doberská hora

CHOV. A MAJ.: Renata Kolomazníková, Peruc

DELON OD PLZEŇSKÉHO PRAMENE                 *27. 08. 2000  černý pes

o:SORBON IMPERIAL     m.BAIRA OD PLZEŇSKÉHO PRAMENE

chov. Libor Havlíček       maj. H.Denková

(bohužel pes není zcela zdráv, nemohl proto splnit podmínku předvedení)

ELECTRA OD PLZEŇSKÉHO PRAMENE *22. 08. 2001 skvrnitá fena

o:SORBON IMPERIAL     m.BAIRA OD PLZEŇSKÉHO PRAMENE

chov. Libor Havlíček, Pšovany    maj. G. Havlíčková, PŃovany

MARION DOLANSKÝ DVŮR                               *25. 11. 2001 skvrnitá fena

o.QUENTINTARANTINO D.ČÁST.DELLE ROCCHE m.INESIS DOLANSKÝ DVŮR

chov. Majitel Aleš Kučera, Dolany

 

YASMINE REGIA UTTIS                                  *28. 01. 2002  černá fena

o.ZORBA INDIOS DELL ARMIDA m.MAMBA UTTIS

chov. Iveta Herinková, D.Loučky            maj. Olga Baštová, Dubňany     

IV. volby

Proběhly volby do výboru klubu a revizní komise.  Výsledky voleb oznámil členské schůzi předseda volební komise F. Rezek.

Ze 67 přítomných členů klubu volilo 64. Jeden hlas byl neplatný. Celkem bylo 63 volebních lístků.

Do výboru klubu byli zvoleni tito funkcionáři (řazeni podle počtu získaných hlasů – od nejvyššího do nejnižšího počtu hlasů)

Miroslav VÁCLAVÍK

Božena ČELAKOVSKÁ

Milan KRINKE

Jaromír JURČEKA

Helena KOVALOVÁ

Jitka KRSOVÁ

MVDr. Milan ŠTOURAČ

Náhradník  Ing. Petra Landová

Do revizní komise

Renata Daňhová  a MVDr. Dana NEUMANOVÁ (stejný počet hlasů)

Marina KUČEROVÁ

Náhradníci: Arch. Zb.Plesar, ing. L. Dostál

V. diskuse

Miroslav Václavík – výbor klubu navrhuje Josefa Hodana jako čestného předsedu KCHND. Členská schůze tento návrh odhlasovala bez připomínek.

MVDr. Milan Štourač – podává informaci z jednán í chovatelské komise Eu.DDC (nový chovatelský řád Eu.DDC, shodné bonitace včetně podmínek k uchovnění).

Miroslav Václavík – seznámil přítomné s novinkami na ČMKU (výstavní řád, setkání rozhodčích v Holandsku –  ČMKU by měly reprezentovat 2 zástupci).

Renata Daňhová, Mgr. Vaňková – zřízení dalšího účtu u KB, musí být projednáno výborem klubu.

Zapsala: Čelakovská