BONITACE V ROCE 2011

Přihlášky na bonitaci

 • Jsou přijímány v místě konání akce od 9.00 hodin.

Veterinární podmínky

 • Všchni psi, kteří se budou vystav účastnit, musí být klinicky zdraví.
 • Psi musí být v imunitě proti vzteklině. (Pes byl v dobu od 21 dnů do 1-3 let (podle druhu vakcíny) před termínem konání výstavy vakcinován proti vzteklině).
 • Psi pocházející z ČR musí být doprovázeny platným očkovacím průkazem (dle § 6 veterinárního zákona), nebo platným pasem pro malá zvífiata. Psi z členských zemí EU a třetích zemí musí splňovat podmínky dané nařízením Evropského parlamentu a Rady 998/2006 ze dne 26.5.2003 
 • Psi kteří neprošli veterinární přejímkou, se nesmí bonitace zúčastnit.

Podmínky účasti / chovnost CZ

 • Fena či pes starší 18ti měsíců

 • Absolvování národní, mezinárodní, klubové nebo speciální výstavy ve třídě otevřené nebo v mezitřídě s oceněním minimálně „velmi dobrá“ (nutno doložit písemně)
 • Čitelné tetovací číslo nebo funkční čip

 • Vzhledem k zákonu č.77/2004Sb, kterým se zakazuje propagace týrání zvířat, nebude na bonitaci vpuštěn žádný kupírovaný pes


Podmínky účasti / chovnost dle Eu.DDC

 • Všechny podmínky pro chovnost CZ plus:
 • HD A až C včetně
 • Test DNA

Poplatky pro rok 2010:

 • Kč 1500,- (sleva pro členy KCHND na 500,- Kč ), členství je nutno prokázat členskou průkazkou nebo útržkem složenky o zaplacení na daný kalendářní rok.

Místo konání, termíny a složení komisí :

06. 03.  Ml. Boleslav      1. komise - předseda Petr Němec

                                                                členové - Helena Kovalová, MUDr. Jan Čelakosvký

                                                       2. komise - předseda MVDr. Milan Štourač

                                                                 členové - Milan Krinke, Vladimír Adlt

 

29. 05. Obora                  1. komise - předseda Miroslav Václavík

         / neděle /                                       členové – Martina Kučerová, Petr Němec

                                                         2. komise - předseda Josef Hodan

                                                                členové – MVDr. Mialn Štourač, Vladimír Adlt

 

02. 10.  Morava               1. komise- předseda MUDr. Jan Čelakovský

místo bude upřesněno                       členové – Jitka Krsová, Miroslav Václavík

                                                      2. komise - předseda Milan Krinke

                                                                   členové – Josef Hodan, Helena Kovalová

 

26. 11. Ml. Boleslav       1. komise- předseda Vladimír Adlt

                                                                    členové – Martina Kučerová, MVDr. Milan Štourač

                                                         2. komise - předseda Josef Hodan

                                                                členové – MUDr. Jan Čelakovský, Petr Němec