Zápis z jednání chovatelského kolegia – 18.září 2010 -  ŽEBĚTÍN

Přítomni – pp. Vladimír Adlt, Josef Hodan, Helena Kovalová. Miroslav Václavík

Omluveni:  pp. Jitka Krsová, MVDr. Milan Štourač

RD: MVDr. Dana Neumanová

I. hodnocení bonitace

1.komise – předseda p. Petr Němec a členové Helena Kovalová a Josef Hodan, zápis pí Cardová – posoudila 10 německých dog, převážně v nadprůměru. Všechny ND zařazeny do chovu.

2.komise – předseda Vladimír Adlt, členové Miroslav Václavík a Dana Tůmová, zápis pí Landová. Také v této komisi se předvedly dogy v lepším průměru a všechny byly do chovu zařazeny.

- Po organizační stránce nebyla bonitace připravena. Neúčast zástupce poradce chovu pí Herinkové.

II. kontrola zápisů

- Zajistit měřidlo na bonitace – úkol trvá.

- Krycí listy - pan Hodan připomíná, aby poradci chovu dbali na správné vyplňování.

- DNA – německý klub vyžaduje při krytí naším psem výsledek DNA z krve a neuznává doklady od našich akreditovaných pracovišť.  Veterinární zařízení, které určují DNA  mají  potřebnou akreditaci – projedná výbor klubu.

Zapsala - Čelakovská