B. Čelakovská – za klub chovatelů německých dog

 

Dnes nás navždy opustil ve věku nedožitých 82 let pan Ladislav LANGMAJER.

 

Pan Langmajer byl dlouholetým členem klubu německých dog, mnoho volebních období zastával  funkci předsedy klubu a do dnešního dne byl jeho čestným předsedou.

 

V minulosti se pan Langmajer velmi angažoval jako funkcionář, stál i u zrodu ČMKU, byl mezinárodním rozhodčím pro plemeno německá doga, působil jako lektor a zkušební komisař.

 

V našem povědomí zůstane pan Langmajer velmi úspěšným chovatelem. Na jeho fenkách založily svůj chov například stanice Bohemia Abrus, Regia Uttis a další. Ve své chovatelské stanici Velan také odchoval prvního světového vítěze německé dogy v naší republice – skvrnitého IKE Velan. O zkvalitnění chovu našeho plemene se zasloužil především v době totality, kdy se mu podařilo dovézt ze zahraničí několik velmi kvalitních krycích psů.

 

Pro nás, kteří jsme pana Langmajera dobře znali, zůstane obětavým, pracovitým člověkem s laskavým úsměvem a chápavým přístupem ke každému, plný lásky k lidem i ke psům. Každého z nás  v chovu našeho plemene pozitivně ovlivnil – nikdy na něho  nezapomeneme.