Rozpočet
                          Příjmy              výdaje
Čl.příspěvky           149
Zpravodaj                                       110,5
Poháry                                               3
Vrhy                       25
Bonitace                  35                      35
Výstavy                 125                     100
Výcvikové akce                                    9
Věcná režie                                        45
ČMKU                                                1,5
EuDDC                                              15
Cestovné - výbor a kolegia                        10
Setkání rozhodčích                                5
                                334                 334
Členský příspěvek odsouhlasen pro rok 2010 ve výši Kč 550,- pro stávající členy, Kč 600,- pro členy nové a platiče od 1. dubna 2010, sleva Kč 100,- pro členy starší 65 let