Zápis z jednání výboru klubu – Mladá Boleslav – 14.11.09

 

Přítomni: pp. Josef Hodan, Jaromír Jurčeka, Milan Krinke, MVDr. Milan Štourač, Miroslav Václavík, Božena Čelakovská

Za RK: MVDr. Dana Neumanová

Omluvena: Zlata Bartončíková

 

I. kontrola zápisů z členských  schůzí a jednání výboru

- Klubová výstava – hodnocení provedeno.

Diplomy pro klubové vítěze – nesplněno – pro další výstavy připraví Vladimír Adlt ve spolupráci s MVDr. Šťouračem.

- Doplnění řádu klubu – MVDr. Štourač vybere body, které by mohly být,  v souladu s usnesením členské schůze, v rozporu se zákonem a předloží je na příštím výboru.

- Rozhodčí – 31. května 2009 byly výborem schváleny tito čekatelé na funkci rozhodčího:  Iveta Herinková, Jitka Krsová, Martina Kučerová, MVDr. Dana Neumanová.

- Příručka k výročí založení klubu – nepodařilo se shromáždit materiál pro její vydání. Pověřeni pp. Josef Hodan a MVDr. Milan Štourač ke shromažďování podkladů z historie klubu.

- Výstavní řád klubu – připraví do příští výborové schůze  Iveta Herinková.

- Webové stránky – jednáním s panem Špinarem pověřen výborem pan Jurčeka. Pan Špinar je ochoten stránky klubu věnovat s tím, že zaučí klubem určenou osobu, která by nadále tyto stránky spravovala (náročné na znalosti). K problematice se rozvinula bohatá diskuse. MVDr. M. Štourač bude kontaktovat dogaře, kteří by eventuálně mohli web spravovat, dále navrhuje eventuální zřízení nových www. stránek.

Diskuse na stránkách může být opět otevřena tak, jak byla původně zavedena.

Časopis Pes přítel člověka – pí Jansová – dává nabídku ke spolupráci (např.inzerce v časopisu zdarma) s tím, že logo časopisu by bylo umístěno na úvodní stránce našich webových stránkách. Paní Jansové odpoví pan Jurčeka – výbor projedná písemnou nabídku a pak by eventuální spolupráci nemělo nic bránit (odsouhlaseno bez připomínek).

- Zpravodaj -  výbor jednohlasně odsouhlasil jeho vydávání od roku 2010 pouze 3x ročně. MVDr. M. Štourač – nutné lépe graficky zpracovat, šetřit  místem.

 

II. plán činnosti

Bonitace 2010:

07. 03.  Ml. Boleslav   1.předseda P. Němec, členové M.Krinke, H. Kovalová

/neděle/                  2. předseda MVDr. M. Štourač, členové V.Adlt, MUDr.J.Čelakovský

30. 05. Obora            1. předseda M. Václavík, členové J.Krsová, MUDr. J. Čelakovský

/neděle/                    2. předseda J. Hodan, členové M. Krinke, V.Adlt

18. 09.  Žebětín          1. předseda V. Adlt, členové H.Kovalová, MVDr. M. Štourač

/sobota/                      2. předseda M. Krinke, členové P.Němec, J.Krsová

27. 11. Ml. Boleslav  1. předseda MUDr.J. Čelakovský, členové M.Krinke, M.Václavík

/sobota/                    2. předseda J. Hodan, členové H.Kovalová, P.Němec

Členská schůze                   20. 03. 10   Mirošov (zajistí p.Adlt)

Šampion šampionů 30. 01. 10

Schůzka klubů                     13. 03. 10

 

III. klubová výstava 2010

Výstava proběhne 21. 8. 2010. Zajištěn areál ve Zbraslavi. Smlouva bude připravena provozovatelem areálu počátkem roku 2010.

Výstavní výbor – ředitelem výstavy jmenován MVDr. Milan Štourač a jedním z členů výboru bude Vladimír Adlt – (výborem odsouhlaseno).

 

IV. různé

- Bez připomínek projednána žádost Ing. L. Dostála o zařazení jako čekatele rozhodčího pro plemeno německá doga.

- Výcvik – žádost o nákup čtečky – zatím nebude realizováno, nabídl se Ing. Dostál, že čtečku zapůjčí.

Zapsala - Čelakovská