Případ týraných německých dog z Ostravy

 

Vážení kolegové, přátelé a milovníci německých dog.

 

Většina z vás jistě zaznamenala informaci sdělovacích prostředků o otřesném případu vyhladovělých a zanedbaných psů v Ostravě. Pro ty z vás, kteří tuto kauzu neznají uvádím odkaz na tiskovou zprávu: http://www.novinky.cz/krimi/175457-chovatelka-na-ostravsku-nechala-vyhladovet-11-psu.html

 

Mezi jedenácti odebranými psy byly i tři německé dogy. V souvislosti s touto událostí se zvedla vlna reakcí, odsuzující majitelku zanedbávaných psů. Vzhledem k tomu, že mou povinností coby členky výboru KCHND je, kromě jiného,  starost o dogy v nouzi, bylo pro mne samozřejmostí se o tato zvířata zajímat. Největší kus práce však odvedly pí. Helena Kovalová a Dagmar Hofírková - poradkyně chovu pro Moravskoslezský kraj. O to více mě mrzí a osobně se mě velice dotkl e-mail od jedné obdivovatelky německých dog, která ze „zaručených zdrojů“ ví, že zubožení psi byli „množeni s PP“ a že se vše tudíž dělo s tichým souhlasem poradce chovu a tím i našeho chovatelského klubu. Tímto článkem bych proto vše chtěla uvést na pravou míru.

Chovatelský klub je zájmové občanské sdružení. Požadavkem zákona o sdružování občanů je, že spolky nesmějí fakticky vykonávat funkci orgánů státní správy – z toho mimo jiné vyplývá, že nesmějí ukládat povinnosti těm, kdo nejsou jejich členy.

Majitelka týraných psů z Ostravy není členkou KCHND a pokud jsem mohla zjistit, není ani majitelkou registrované chovatelské stanice. V devadesátých letech byla majitelkou dvou německých dog s PP. Týrané dogy, které jí byly policií zabaveny však PP nemají. O jejím trestuhodném zacházení se psy neměl tudíž náš chovatelský klub nejmenší ponětí.

 

Nyní k vlastní kauze: 11 psů bylo zabaveno v rámci tzv. Předběžného opatření – jejich stav byl natolik vážný, že dalším prodléváním v „péči“ majitelky hrozilo jejich uhynutí. Ostatní psi, kteří byli veterinářem shledáni v lepším stavu, zůstali u ní a jejich odebrání je předmětem dalšího správního řízení. Vzhledem k tomu, že majitelka s obviněním nesouhlasí, podala odvolání a vyžádala si pomoc právníka, jsou všichni psi – včetně těch umístěných v útulku až do skončení řízení a vynesení rozhodnutí stále jejím majetkem, tudíž je nelze adoptovat. Vedení útulku děkuje všem milovníkům psů za projevený zájem a nabídku pomoci. Vzhledem k vážnému stavu odebraných psů je v útulku vyhlášená karanténa a nejsou přijímány návštěvy. Pokud však chcete kdokoli pomoci, můžete volat na tel.  596 967 288 – Útulek Ostrava – Třebovice, ul. Provozní 4

Pracovníci útulku by nejvíce uvítali dětské piškoty a kuřecí konzervy GRAND.

 

Co říci závěrem ? Jako člověk, který si vybral za svou profesionální dráhu práci se zvířaty, jako chovatelka nejúžasnějšího plemene psů, jako člověk věřící v humanitu snažím se ke všem živým bytostem přistupovat s úctou a pokorou. Pevně věřím, že dobří chovatelé se budou zodpovědně chovat i bez spousty příkazů. Věřím, že neprohloupíme, když vsadíme spíše na osvětu, než na tresty. Každý z nás může začít – sám u sebe a u svých dětí......

 

za Dogu v nouzi

Zlata Bartončíková