Vážení přátelé,

pozdravuji Vás a Vaše jednání z cesty do Lucemburku, kde se účastním jednání chovatelské a zdravotní komise EuDDC. Je mi líto, že se členské schůze nemohu zúčastnit osobně, zvláště proto, že má projednávat a schvalovat tak důležité dokumenty, jakými jsou Organizační řád Klubu a Zápisní řád Klubu…

V Jihomoravském kraji bylo v roce 2008 zkontrolováno a zapsáno 15 vrhů německých dog se 118 narozenými štěňaty, z toho 105 narozenými živě. Zapsáno bylo 91 štěňat ve všech třech barevných rázech. V porovnání s rokem 2007 bylo odchováno o 5 vrhů více a zapsáno o 39 štěňat více. Nezabřezlo 7 fen, císařským řezem rodily 3 feny.

V barevném rázu žlutém-žíhaném byly odchovány pouze 3 vrhy s 31 narozenými štěňaty, resp. 26 štěňaty narozenými živě. Zapsáno bylo 20 štěňat, 10 žlutých psů, 8 žlutých fen a 2 feny žíhané.

Vrhy odchovaly chovatelské stanice: Arcondia- 9 štěňat, Dino-Dinno – 7 štěňat a nově zavedená stanice Glencar Dog – 4 štěňata.

Na vrzích se podílel Tiberio Norach 2x a Sinclaire Norach 1x.

V rázu černá-skvrnitá bylo odchováno 8 vrhů s 51 narozenými štěňaty, resp. 47 štěňaty narozenými živě. Zapsáno bylo 43 štěňat, 9 skvrnitých psů, 8 skvrnitých fen,  6 psů černých, 12 černých fen,  5 tygrů psů a 3 tygři feny.

Vrhy odchovaly stanice:  Regia Uttis 3 vrhy s 9 štěňaty, Bonoda 2 vrhy se 14 štěňaty, Quincy Etc. – 6 štěňat, Žíhaný anděl 6 štěňat a nově zavedená stanice di Legindi 7 štěňat.

Na vrzích se podíleli Featon Claudia Bohemica 2x, Tresor des Terres de la Rairie 2x, po jednom vrhu Pablo Picasso Miréz Bohemia, Veedam des Terres de la Rairie, Wandal Regia Uttis a Orlando Jackův smích.

V barevném rázu modrém byly odchovány 4 vrhy s 36 narozenými štěňaty. Z nich bylo narozeno 32 štěňat živě, zapsáno bylo 28 štěňat, 17 modrých psů. 10 modrých fen a 1 fena černá do modrých.

Vrhy odchovaly stanice: Dajhar-Dog 3 štěňata, Hromadog brunensis 7 štěňat a nově zavedené stanice Brixen 11  štěňat a Krystýnčina chlouba 7 štěňat.

V kraji Vysočina byly v roce 2008 odchovány a zapsány dva vrhy německých dog.

Jeden vrh modrých odchovala stanice Pacovský ranč, kde se po Kent Cevelob narodila a byla zapsána  4 štěňata – 1 pes a 4 feny.

V barevném rázu černá-skvrnitá byl zapsán vrh ve stanici Estrella Bohemica. Po zahraničním psu Mansur Armada se narodilo z 10 sedm živých štěňat. Zapsáno bylo štěňat 6: 1 skvrnitý pes, 2 černé feny a 1 pes a 2 feny v barvě šedý tygr.

Chtěl bych poděkovat všem chovatelům za jejich práci a popřát jim, i těm, kteří se minulý rok do chovatelské činnosti nezapojili, aby se jim chov dařil i v tomto roce, měli zdravé a silné vrhy a zodpovědné nabyvatele.

Poděkování patří  Ivetě Herinkové, která mně, stejně jako každý rok, v práci poradce při kontrolách vrhů pomáhá.

Vážení přátelé, náš klub letos slaví významné jubileum, 80. výročí jeho založení. Alespoň z června 1929 pochází nám známá nejstarší dochovaná zpráva o jeho existenci. Postupně se daří náš klub modernizovat. I když zřejmě nebude naše klubová výstava pořádána pod naší klubovou vlajkou, alespoň nabyl trochu slušné formy členský průkaz našeho klubu, o čemž jsem hovořil v své zprávě v minulém roce. Před pěti lety a potom průběžně, naposledy opět vloni, jsem upozorňoval, že vynucované členství v našem klubu odporuje legislativě našeho státu. Dnes budete na členské schůzi projednávat podmínky, které umožní chov německých dog i nečlenům kubu. Je mi líto, že se k této záležitosti dostáváme teprve díky tomu, že jde o nařízení ČMKU…   I tak jsem moc rád, že se členství v klubu může stát záležitostí prestižní, nikoliv povinností!

V souvislosti s rozhodnutím o konání Memoriálu Václava Krse jsem si uvědomil, že máme v současnosti velmi omezené možnosti, jak poděkovat těm, kteří pro plemeno a klub něco udělali. Vůbec si netroufám hodnotit rychlost s jakou jsme k pořádání Memoriálu přistoupili. Vím však, že kanonizaci předchází poměrně dlouhý proces beatifikace, smím-li užít tohoto přirovnání. A je mi velmi líto, že upadají v zapomnění jména Karla Měchurky, Milíče Hrušky, Jany Vicherkové či Miloslava Sýkory. Bohužel přírodní zákonitostí je, že budou přibývat jména další a výstav či soutěží máme opravdu omezeně… Napadá mne možnost vytvoření např. institutu, chcete-li, virtuální Síně slávy, kde bychom mohli uchovávat památku na naše členy, nejenom čestné…

Vážení přátelé, vzhledem k tomu, že v plánu práce na tento rok není zahrnuta podzimní členská schůze, je tato schůze letos pravděpodobně první a poslední možností jak nám všem a našemu klubu veřejně a oficiálně na nejvyšším orgánu popřát k 80. výročí všechno nejlepší, aktivní členy, zdravé psy, protože krásní jsou všichni, a dostatek sil a elánu do další práce v optimistické a tvůrčí atmosféře. Klub vždy byl a i nadále bude takový, jaký si ho budeme budovat. Ať je naše práce vždy ku prospěchu našeho plemene.

Svůj dárek klubu předám, doufám že osobně, na 40. klubové výstavě.

 

Milan Štourač