ZÁPIS ZJEDNÁNÍ CHOVATELSKÉHO KOLEGIA

Mýto – 24. 01. 2009

 

Přítomni :  pp. Miroslav Václavík, Vladimír Adlt, Josef Hodan, Jitka Krsová, MVDr. Milan Štourač, CSc.

Omluvena: pí. Helena Kovalová

Za RK: pí Renata Daňhová

 

I. kontrola zápisu z posledního jednání

Tiskopisy k zápisu štěňat – jsou umístěny na webu, ne vždy jsou však správně vytištěny k použití. Je nutné upozornit chovatele (zpravodaj, www.stránky) na vytištění správného formátu a přednostní používání originálních tiskopisů.

 

MVDr. Štourač -  - do tiskopisu „Zápis o kontrole vrhu“ by bylo vhodné umístit na poslední stranu – souhlasím x nesouhlasím s uvedením údajů.

II. různé

Pan Hodan navrhuje, aby byly výsledky bonitací ve zpravodajích zveřejňovány stejně, jako tomu je v německém zpravodaji. Pan Adlt – vyhovuje  současná prezentace bonitačních výsledků. Hlasování – pro současnou  formu hlasovali 4 poradci chovu, proti 1 (p.Hodan).

 

Zapsala: Čelakovská