Zápis z jednání výboru KCHND

Mladá Boleslav -  01. 11. 2008


Přítomni: Zlata Bartončíková, Josef Hodan, Jaromír Jurčeka. Milan Krinke, Miroslav Václavík, Božena Čelakovská
Omluven: MVDr. Milan Štourač, Ladislav Langmajer Za RK: MVDr. Dana Neumanová

I. Kontrola zápisu z minulého jednání:

-Příprava jednání EuDDC, výstavy Eu.DDC a KV v roce 2009 - Zajištěn areál ŠIKLŮV MLÝN. Termíny potvrzeny – 22. a 23. 08. 2008.  
Majitelé areálu akci vítají, bude zařazena do celoročního plánu. S požadavky na naši organizaci souhlasí, poplatek bude činit Kč 30 000,-.
-Program jednání – ve čtvrtek 21. 08. proběhne odpoledne jednání chovatelské komise. Na tento termín Petr Němec dojedná salonek a zamluví ubytování.
-Doprovodný program bude upřesněn na jednání v lednu 2009.
-Propozice – bude zařazena mezitřída (hlasování 5 pro, 1 proti – Josef Hodan).
-Závěrečné defilé – zajistí MVDr. Milan Štourač a Martina Cardová.
-Změna rozhodčích – budou posuzovat jen zahraniční rozhodčí. Hlavním rozhodčím jmenován pro obě výstavy MVDr. Milan Štourač.
-Rozhodčí pro jednotlivé barevné rázy
                           KV                Eu.DDC
žlutí            M. J. Labrousse /F/        L. v. Vijver  /NL/
žíhaní            J. G. Abad  /E/            H. Fischbach  /D/
černí             H. Fischbach  /D/            A. Korosz  /H/
skvrnití            D. Sudeikiene  /LT/        M. J. Labrousse /F/
modří            A. Korosz  /H/            J. G. Abad  /E/
baby,dorost,veteráni    L. v. Vijver  /NL/            D. Sudeikiene  /LT/


Hlasování – 5 členů pro tuto změnu rozhodčích, 1 proti (J. Hodan).
-Téma pro setkání rozhodčích Eu.DDC (srpen 2009) – skus, zuby, oči.
-Připraven a projednáván rozpočet na obě výstavy. Předpoklad ztráty Eu.DDC a KV výstavy cca 25-30 tisíc korun.
-Informace z Eu.DDC (září 2008)  – podal Milan Krinke Chovatelská komise – doplněna o Českou republiku (velkým počtem hlasů). Náš klub bude v této komisi zastupovat MVDr. M. Štourač.
-Příspěvek na pořádání Eu.DDC výstavy byl odsouhlasen ve výši 600,- Euro.
-Francie vydala publikaci Standard německé dogy pro použití všech zemí Eu.DDC. Obdrží jej každá členská země.
-Zápisní řád - Připraví Josef Hodan a předá návrh na členské schůzi přítomným členům výboru.
-Ostatní body zápisu splněny.


II.  členské schůze – příprava
Pozvánka zveřejněna ve zpravodaji 3/08. Místo konání Šiklův mlýn, termín 22. 11. 08.
Příprava členské schůze na březen 2009 – pozvánka bude zveřejněna ve zpravodaji  4/08. Na listopadovou členskou schůzi  připraví program jednání ke schválení výboru B. Čelakovská.
Rozpočet pro rok 2009:
                              příjmy            výdaje
členské příspěvky           180
zpravodaje                    10            -110
poháry                                        -  23
kontrola vrhů                  25
příručky                          3
bonitace                        35            -  40
výstavy                        480            -490
výcvikové akce                               -   9
věcná režie                                    -  50
ČMKU                                            -    3
Eu.DDC-jednání delegátů a komisí        -  20
cestovné výbor a kolegia                   -  14
setkání rozhodčích                           -    4
celkem                         733             - 763

III. různé
Speciální výstava ND bude věnována památce Václava Krse -  „Memoriál Václava Krse“. Poháry budou tuto výstavu sponzorovat Jitka Krsová a Jana Štětková.
Odsouhlaseno bez připomínek.
Propozice na Speciální výstavu ND  r. 2009 budou zaslány Jitce Krsové začátkem prosince 2009.
Korespondence
Na klub došla žádost  Kateřiny Číhové, studentky 3. ročníku bakalářského studia. Má prosbu umístit na webové stránky klubu anketu – nejčastější onemocnění ND. Výborem schváleno, na web umístí Renata Daňhová.
Zapsala – Čelakovská