Před výstavou Eu.DDc a Evropskou výstavou v Maďarsku, maďarský klub znovu uveřejní svojí ročenku, ve kterém se prezentují špičkoví maďarští chovatelé a nabízejí tuto možnost i zahraničním chovatelelům a majitelům.

Ve zpravodaji budou uvedeny výsledky všech evropských událostí kolem německých dog za uplynulé období.


V rubrice GRATULUJEME má možnost každý chovatel referovat o úspěších svých dog s černobílou fotografií a svojí adresou za 12 eur.

Pouze dopředu zaplacené inzeráty budou vytištěny.

Termín přihlášení do zpravodaje je: 20. 08. 2008

Info:Dr.Dobozy Csilla E-mail: info@kozepfoldi.hu
Benedek Vojtech E-mail: benedek.vojtech@hotmail.com