ZÁPIS z jednání chovatelského kolegia – Kladruby – 07. 06. 08


Přítomni: Josef Hodan, Helena Kovalová, Václav Krs, Jitka Krsová, MVDr. Milan Štourač, Miroslav Václavík
Omluveni: Vladimír Adlt, Ladislav Langmajer

Za RK: MVDr. Dana Neumanová

I. kontrola zápisu z minulého jednání Bonitační karty – pan Hodan hovořil s panem Fischbachem, konečné bodování zatím není stanoveno. Všemi přítomnými poradci chovu konstatováno, že karta je přehlednější a kompletnější, nežli předešlý tiskopis.
Tiskopisy potřebné k zápisu štěňat na internetu – umístila paní Daňhová, připraví je v budoucnu tak, aby je bylo možné doplňovat přímo v počítači. Do přihlášky zápisu štěňat je nutné doplnit „čipoval, tetoval“.
Ostatní body zápisu jsou splněny.

II. hodnocení bonitace
1. komise – předseda J. Hodan a členové M. Krinke a M. Štourač.
Posoudila 6 německých dog, všechny zařazeny do chovu. Předvedli se průměrní jedinci.
2. komise – předseda M. Václavík, členové Jitka a Václav Krsovi.
Také v této komisi všech předvedených 6 německých
dog bylo do chovu zařazeno.
B. Čelakovská potvrdí písemně účast v bonitačním kruhu p. K. Klobásovi.

III. různé
Experimentální krytí – žádá MVDr. D. Neumanová o schválení krytí své černé feny DELPHINE v. Wiederholz skvrnitým psem AKBAR d´Iskandar (má v rodokmenu uvedenu fenu šedého tygra).
Jednohlasně odsouhlaseno.

Doplnění našeho dodatku k zápisnímu řádu ČMKU Návrh MVDr. M. Štourače – při eventuálním úhynu celého vrhu může mít fena v průběhu dvou let 3x vrh (v souladu se zápisním řádem ČMKU).
Návrh J. Hodana – dosavadní znění by se nemělo měnit. Případy eventuálního úhynu celého vrhu by se měly řešit individuálně. Majitel feny by měl požádat o možnost nakrytí feny v témže roce chovatelské kolegium.
Hlasování – 4 pro návrh pana Hodana (J. a V. Krsovi, J.Hodan, M.Václavík), 2 pro návrh MVDr. Štourače (M. Štourač a H. Kovalová).

Zapsala - Čelakovská