Kraj Středočeský, Ústecký  a Pražský – Vladimír Adlt

 

Vážení přítomní - loňský rok nebyl bezvýznamným. Nebyl to jen rok první nominace na naší pražské mezinárodní výstavě v Praze  pro Cruftovu výstavu psů, nebyl to jen rok úspěšné výstavy Šampion šampionů, kde se předvedly hned tři naše německé dogy, byl to i rok, kdy vyšla nová verze „Příručky“ pro naše dogy, byla přeložena nová bonitační karta a schválen volební řád. Zvýšil se i odchov německých dog.

 

Při 23 vrzích bylo zapsáno 27 žlutých a žíhaných štěňat, 36 černých a skvrnitých a rekordně 66 modrých. Vrhy byly odchovány na 19 zavedených stanicích, z toho ve 4 případech dokonce vícekrát. Nově byla použita jedna chovatelská stanice. Příjemné bylo zjištění, že žádná fena při porodu neuhynula a císařským řezem rodily jen dvě feny. Podle odevzdaných hlášení nezabřezlo 11 fen.

 

Při kontrolách vrhů se objevily dva případy narození štěňat s paspárky, jedno štěně mělo rozštěp patra a s výrazným ridgem jsem se setkal jen 3x. Ve třech případech bylo nutné přetetovat ve veterinárních ordinacích štěňata se zaměněnými nebo nečitelnými čísly. Z narozených 10 šedých tygrů jich bylo zapsáno 6.

 

Jen výjimečně šlo o málopočetné vrhy. Dvakrát a více kryli psi v odchovech:

Žlutí-žíhaní            QUBILAI KHAN di Tor Lupara a PONGO Norach

Černí-skvrnití         PABLOPICASSO-A Miréz Bohemia

Modří                    QUANTO Dog-Lome, BERT z Bílého lomu a JANEK Bohemia Ouni

              

Velmi výhodná se mi jeví nová možnost získání krycích listů, zápisu štěňat, pokynů pro čipování a získání přihlášky vrhu stažením přímo z internetu. Chovatel pak může včas svůj vrh před zápisem vybavit.

         

       I přes možnosti dovozu nových, třeba atraktivních plemen, zůstává německá doga pořád vysoko v zájmu kynologické veřejnosti. Zvyšuje se počet předváděných na výstavách a již i na bonitacích. Vzrůstající zájem o výcvik, nově zavadená třída pracovní a také další „memoriálová“ klubová výstava je toho příjemným dokladem.

               

    Snad se opravdu blýská na lepší časy. A protože je tato dnešní schůze schůzí volební, dejme šanci „blýsknout se“ těm, kteří si naši důvěru zaslouží.