Zpráva předsedy kolegia rozhodčích.

Začátek roku se stal tradičním setkáním rozhodčích našeho klubu, po kterém navazuje schůze chovatelského kolegia a výboru klubu. Letos se uskutečnilo 5. ledna 2008 opět v Mýtě u Rokycan.

Za rozhodčí se zúčastnili Adlt Vladimír, Krinke Milan, Němec Petr, Krs Václav, MUDr. Čelakovský Jan, Hodan Josef a Václavík Miroslav. Omluvil se Langmajer Ladislav a MVDr. Štourač Milan.

Program tohoto setkání se věnoval připravovanému novému Výstavnímu řádu ČMKU, který by měl být uveden v platnost pravděpodobně od 1. 1. 2009. Schválenému novému Řádu pro jmenování rozhodčích, který je platný od 1. 1.2008. Od tohoto data je otevírána třída štěňat až od 4 měsíců. Do nového Výstavního řádu se počítá se zařazením třídy čestné, kde bude udělována známka a pořadí ale tituly zadávány nebudou. Nově je též od ledna letošního roku možnost získat titul Grand šampion kde podmínky jsou, že jedinci je přiznán český šampion a získá 3x CAC z toho 1x na mezinárodní výstavě a minimálně od dvou rozhodčích. Klub zvažuje Zpracování vlastního výstavního řádu v návaznosti na Výstavní řád ČMKU.

V diskuzi otevřel kolega Němec otázku zadávání známky „výborná“ kde by se mělo s tímto oceněním více šetřit. Kolegium rozhodčích se shodlo v názoru na zaměření se více na anatomii jedinců. Dále byla diskutována  otázka zubů a postavení čelistí včetně špičáků.

Byla znovu připomenuta problematika posuzování závěrečných soutěží na Klubové výstavě, kde údajně dle vystavovatelů bylo spravedlivější, když všichni rozhodčí posuzovali společně. Jako předseda kolegia rozhodčích zde musím upozornit, že závěrečné soutěže dle řádu FCI může posuzovat vždy pouze jeden rozhodčí.

Další velkou část času zabrala příprava nové bonitační karty.

Tato krátká zpráva je obsahem našeho jednání při setkání rozhodčích.

Kolegům rozhodčím přeji pěkné dogy při posuzování a vystavovatelům mnoho výstavních úspěchů.

8. 3. 2008                                

                                                                     Václavík Miroslav

                                                         předseda kolegia rozhodčích