Zápis z jednání chovatelského kolegia – 05. 01. 08 – Mýto

Přítomni: Vladimír Adlt, Josef Hodan, Milan Krinke, Jitka Krsová, Václav Krs, Miroslav Václavík

Omluveni: arch. Zbyněk Plesar za RK, Helena Kovalová, Ladislav Langamjer, MVDr. Milan Štourač

 

I. kontrola zápisu z posledního jednání

- Lístky k čipům – Je nutné, aby chovatel obdržel od veternárního lékaře při čipování štěňat nejméně 3 lístečky s čísly a to pro:

1x zápis štěňat pro KCHND, 1x do očkovacího průkazu a 1x pro plemennou knihu ČMKU. O této skutečnosti budou chovatelé informování ve zpravodaji 1/08 – zajistí redakční rada.

- Bonitační karta – projednány jednotlivé body překladu a předána ke konečnému zpracování pí Čelakovské. Pan Hodan doplní po konzultaci s panem Fischbachem některé výrazy a provede konečnou korekturu překladu a přepisu. Pak bude dána bonitační karta do tisku. Bude vytištěno 500 ks – zajistí Čelakovská.

V platnost bude bonitační karta uvedena na první bonitaci v roce 2008 – tedy 02. března 2008 (neděle) v Mladé Boleslavi. Před tímto termínem rozešle novou bonitační kartu pí Čelakovská všem členům výboru, chovatelského kolegia a rozhodčím.

- Příprava doplňků pro jednání členské schůze v březnu 2008 – členské schůzi budou předloženy k projednání tyto doplňky Dodatku KCHND k zápisnímu řádu ČMKU:

1. V rázu modrém je možné použít do chovu i barevný ráz černý. Černí jedinci musí mít do třetí generace v průkazu původu uvedenu jen barvu černou nebo modrou. Ze spojení modrých nebo ze spojení modrých x černých je možné zapsat černé štěně (černé do modrých).

2. Při zápisu nestandardně zbarvených štěňat (v průkazu původu uvedeno nestandardní barva) – šedý nebo porcelánový tygr - v barevném rázu černí-skvrnití, lze krytí rodičů opakovat.

- zodpovídá Josef Hodan.

 

II. různé

Pan Adlt – z důvodu věku a dlouhodobé nemoci paní Jany Vicherkové žádá o možnost vytipování nového zástupce poradce chovu pro kraj Pražský, Ústecký a Středočeský .

Pan Adlt promluví s eventuálními možnými adepty do této funkce a předloží tento návrh výboru ke jmenování zástupce poradce chovu.

Zapsala – Čelakovská