Zápis z jednání rozhodčích KCHND - 05. 01. 2008 – Mýto

Přítomni: pp. Vladimír Adlt, MUDr.Jan Čelakovský, Josef Hodan, Milan Krinke, Václav Krs, Petr Němec, Miroslav Václavík

Omluven: MVDr. Milan Štourač

 

I.zahájení

Jednání zahájil předseda kolegia rozhodčích pan Václavík.

V úvodu seznámil přítomné s přípravou nového výstavního řádu ČMKU, na kterém předsednictvo v současné době pracuje a bude v platnosti od 01. 07. 2008 nebo 01. 01. 2009.

ČMKU je schválen nový řád o jmenování rozhodčích.

 

II. organizační otázky týkající se výstav a rozhodčích

- Na výstavách CAC by měla být zařazena mezitřída.

- Mění se zařazení do tříd – pro zařazení je rozhodující datum narození přihlášeného psa či feny a to na den konání výstavy (dříve byl určující jeden den před konáním výstavy).

- Chystá se otevření třídy čestné s tím, že zde bude zadáno pořadí a udělena známka předvedených jedinců, nebudou však zadávány tituly.

- Titul GRAND ŠAMPION – podmínky – bude uznán, pokud jedinec je Českým šampionem a získá dále 3x čekatelství CAC, z toho 1x na MV minimálně od 2 rozhodčích. Titul se bude zadávat od 01. 01. 2008.

- Titul Šampion veteránů – bude udělen těm jedincům, kteří získají ve třídě veteránů 3x ocenění V1 (z toho 1x na MV, uznáváno bude od 01. 01. 2005) a to minimálně od 2 rozhodčích.

- KCHND by měl zvažovat o zpracování vlastního výstavního řádu v návaznosti na nový výstavní řád ČMKU.

Své připomínky si do příštího jednání výboru a chovatelského kolegia připraví všichni přítomní.

- Klub by měl ze svých řad vytipovat nové zájemce o funkci rozhodčího.

Byly osloveny pí Dana Tůmová a Martina Cardová, které se zatím pro funkci rozhodčích nerozhodly. Dále byly s touto možností seznámeny pp. Marika Cibulková a Jitka Krsová, které se k dané otázce teprve vyjádří.

 

III. diskuse

Petr Němec – zadávání známek „výborná“, rozhodčí by s tímto oceněním měli více „šetřit“ a zaměřit se při posuzování více na správnou anatomii německé dogy.

Miroslav Václavík – máme kvalitní odchovy a naši vystavovatelé přivážejí tituly a velmi dobrá umístění ze zahraničí. Nicméně s touto připomínkou pana Němce souhlasí.

Milan Krinke – při závěrečných soutěžích se ukazuje v porovnání s ostatními plemeny, mírný problém právě v anatomii a pohybu jedinců. Na tyto nedostatky by bylo opravdu dobré se do budoucna při posuzování zaměřit.

Vladimír Alt – posuzování zubů, jde o postavení špičáků, o kterém hovoří např. MVDr. L. Dostál, že se jedná o vadu, která by se měla penalizovat.

Miroslav Václavík – apeluje na rozhodčí, aby se věnovali při posuzování na výstavách a bonitacích ve větší míře postavení řezáků a špičáků.

Petr Němec – KV – závěrečné soutěže – ozývají se vystavovatelé, že dřívější systém, kdy posuzovali soutěže všichni rozhodčí, byl spravedlivější.

Milan Krinke, Miroslav Václavík, Václav Krs – po diskusi rozhodnuto, že posuzování zůstane tak, jak bylo stanoveno chovatelským kolegiem při tvorbě propozic loňské KV.

Zapsala - Čelakovská