Pozvánka na Bendův Memoriál 2007

Datum konání: 8.9.2007

Místo konání: Kynologický areál Josefov u Hodonína

Kategorie: závodí se podle NZŘ

  1. ZZO
  2. ZM
  3. ZVV1
  4. ZVV2
  5. kategorie štěňat od 6 do 10 měsíců - poslušnost podle ZM
Pes mladší 6ti let nesmí startovat v nižší kategorii než ze které má složenou zkoušku.

Časový program: 7 – 7:30 hod. – prezentace

8 hod. zahájení závodu

Rozhodčí: Slavomír Bořuta

Vedoucí akce : Jaromír Jurčeka

Startovné: 250,-Kč za psa , po uzávěrce 350 Kč

Uzávěrka přihlášek : 30 .8.2007

Vet. podmínky: Očkovací průkaz s platným očkováním na vzteklinu a infekční choroby (ne starší 1 roku a ne mladší 1 měsíce)

Podmínky účasti:

  • Znát propozice závodu a zkušební řád a řídit se jimi.
  • Plnit příkazy rozhodčích a pořadatelů
  • Háravé feny hlásit pořadateli před zahájením závodu
  • Předložit očkovací průkaz s platným očkováním
Všichni účastníci obdrží diplom a věcné ceny, první tři v každé kategorii poháry či plakety.

Protest může být podán písemnou formou v kanceláři pořadatele před ukončením posuzování závodu současně se složením jistiny ve výši 500,-Kč, která při rozhodnutí v neprospěch stěžovatele propadne.

Dle zákona č.77/2004 Sb. platí zákaz účasti psů s kupírovanýma ušima na všech sportovních a veřejných akcích.

Pořadatel neodpovídá za škody způsobené psem nebo psovodem, ani za úhyn nebo ztrátu psa.

Občerstvení zajištěno, v areálu je možné přespat ve vlastních stanech z pátku na sobotu a ze soboty na neděli.

Po skončení závodu možnost společného posezení a výcviku.
______________________________________________________________

Přihlášky a informace: Jurčeka Jaromír mobil 605 159 869 mail : jurceka.j@seznam.cz