Přítomni : pp. Vladimír Adlt, Josef Hodan, Helena Kovalová, Václav Krs, Jitka Krsová, Miroslav Václavík
Omluven: Ladislav Langmajer
Nepřítomen: MVDr. M. Štourač

I. kontrola zápisu z posledního jednání

Projednány jednotlivé body – splněno.

II. hodnocení bonitace

1. komisi předsedal pan J. Hodan Členové byli pp. Helena Kovalová a Václav Krs. Posouzeno 14 jedinců, všichni zařazeni do chovu. Typické německé dogy s menšími nedostatky, které komisi zaujaly:

 • skvrnitá ALEXANDRA Regia Uttis (I.Herinková)
 • žlutá APRILIA Bisdog Bohemia (M.Bisová)
 • černá PROXIMA CENTAURY Brána severu (E. Véghová)
 • žíhaný pes CENTURION Tutor dominus (O.Řechtáčková)
Ostatní se předvedli ve velmi slušném průměru.

2. komise pracovala ve složení – předseda Petr Němec a členové pp. Jitka Krsová a MUDr. J. Čelakovský. Zde bylo posouzeno 18 německých dog, jeden pes (s odloženou bonitací) byl z chovu vyřazen z důvodu špatné mechaniky pohybu – CID Bystřická de Oran (arch. Z. Plesar). Komisi se líbili :

 • žlutý pes TIBERIO Norach (K.Carda)
 • černá fena AMÉLIE Hynečkův oheň (Z. Havlíček)
 • skvrnitá fena ESPERANZA Říčanská hvězda (J. Šmídek)
 • skvrnitá fena EOWYN Říčanská hvězda (L.Vrbová)
 • černá fena EDITH PIAF Moravia Tauri (L.Libosvár)
Také další předvedená zvířata spíše převyšovala průměr.

III. Chovatelský a zápisní řád

V klubu bude používán chovatelský řád ČMKU s tím, že do zápisního řádu budou převedena specifika KCHND. Hlavní poradce chovu předloží podklady pro zápisní řád našeho klubu do příštího jednání výboru klubu.

IV. různé

 • Upozornění pro všechny účastníky bonitace - stále nejsou řádně vyplněny průkazy původu (přes upozorňování při příchodu). Nutno jim věnovat patřičnou pozornost.
 • Pan arch. Plesar – upozorňuje na potřebu stejného pohledu na předvedené německé dogy při jejich bonitování. M. Krinke a M. Václavík – je nutné pochopit zásadní rozdíl mezi bonitací a výstavou.
 • Rozhodčí při bonitacích musí používat shodná čísla znaků.
 • Předložena žádost pana D. Kašpara týkající se jeho feny PENELOPA Dolanský dvůr – odpoví pan Hodan – je nutné postupovat v souladu s platnými řády.
 • Paní Tůmová žádá o experimentální krytí černé feny. Country Call Říčanská hvězda by měla být kryta černým psem. VENI VIDI VICI des Habits Rouges. Krytí povoleno.

Zapsala – Čelakovská