Pokud bychom chtěli najít důvod, proč některá krmiva jsou konkurenceschopná a jiná nikoli, byli bychom překvapeni, jak málo se na argumentaci podílí kvalita krmiva. Nejčastějším argumentem je pravděpodobně cena. Bohužel je to obvykle jen cena absolutní. To znamená, že majitel se jen podívá, kolik korun zaplatí za pytel a podle toho nakoupí. Důležitější než cena celého balení je cena denní krmné dávky. Denní dávka špičkových krmiv je často výrazně nižší, takže denní náklady na krmení psa obvykle nejsou v přepočtu vyšší než u méně kvalitních krmiv. Navíc dopad na zdraví a kondici psa je u špičkových krmiv prokazatelně lepší.

PurinaPro základní orientaci bychom si měli uvědomit, co pro psa chceme. Pokud chceme to nejlepší, volíme tzv. superpremiové krmivo. Takové krmivo je tvořeno především čerstvým masem. Asi není třeba pochybovat o tom, že bude nejen nejkvalitnější, ale také nejchutnější – bude opravdu "super". Jedno z nejoblíbenějších a také nejužívanějších v této kvalitě je krmivo Purina Pro Plan.

Další obsáhlá skupina tzv. premiových krmiv je kvalitativně velmi pestrá. Může obsahovat na prvním místě různé masové složky, což ale není čerstvé maso! Masovou složkou může být moučka, různé vedlejší masové produkty apod., které mohou být vyráběny za vysoké teploty a tlaku. Každá tepelná úprava může mít za následek tepelnou degeneraci bílkoviny, která je větší při vyšších teplotách, a může vyvolávat následné alergické reakce. Pro kvalitu krmiva je určující kvalita suroviny. Obvykle se ve složení premiových krmiv najdete moučku, která se někdy užívá z technologických důvodů, ale celkem pochopitelně se nevyrovná ve všech ukazatelích čerstvému masu a je lepší, když netvoří jediný základ krmiva.

Jako příklad premiových krmiv poslouží krmiva Purina Dog Chow, která jsou jakýmsi světově uznávaným standardem v premiové řadě. Do vyšší premiové třídy se řadí méně známé krmivo Purina Excellent, které je svou vynikající kvalitou téměř identické s Pro Planem, ale neobsahuje čerstvé maso. Jeho hlavní složkou je kvalitní drůbeží moučka. Toto krmivo bylo vyvinuto jako levnější alternativa Pro Planu pro profesionální chovatele. Ve své kategorii je Purina Excellent krmením špičkové kvality za velmi dobrou cenu.

Pokud se ve složení krmiva na prvním místě objeví rostlinná složka, jedná se o krmivo řazené do kategorie ekonomických krmiv a zpravidla není příliš vhodné k dlouhodobému zkrmování s ohledem na možný pokles kvality srsti, výkonnosti psa apod., někdy i s negativním dopadem na zdraví.

Kvalitní receptury krmiv tvoří mimo jiné úroveň výzkumného zázemí, kterou mají špičkoví výrobci. Např. Purina Pet Care Center je pracovištěm, které denně monitoruje několik set zvířat (psů, koček, ale jsou zde i koně, lamy a další) krmených Purinou. Tento výzkum probíhá nepřetržitě po řadu generací a kromě momentálního stavu zvířat sleduje i celoživotní vliv na zdraví. Jedním z unikátních výstupů je i studie Life Plan, která ukázala, jak prodloužit a zkvalitnit život psů.

Výrobci, kteří nedisponují kvalitní výzkumnou základnou mohou zdánlivě dobře napodobit složení špičkových krmiv, ale dlouhodobý efekt takových krmiv na zdraví psa nemusí být jednoznačně pozitivní. Bohužel se lze někdy setkat s tím, že výrobce, případně dovozce nebo distributor neuvádí na baleních přesné údaje. Existuje zákonná povinnost, co musí obal obsahovat. Za to také ten, kdo uvádí krmivo na trh ručí a nejspíš si nedovolí uvádět nepravdivé údaje. Jiné doprovodné informace už nejsou sledovány a často se tu objevují nepřesnosti, které mohou působit dezorientaci.

Lze doporučit, aby případný zájemce věnoval pozornost odstavci složení, kde jsou vyjmenovány jednotlivé složky, které tvoří základ krmiva, přičemž na prvním místě je to nejvíce zastoupené a pak další v sestupném pořadí. Je-li na prvním místě maso, bude to pro psa nejlepší. Není na škodu, pokud se podíváte také na originální popis výrobce, kde v příslušném odstavci, anglicky nazvaném ingredients, naleznete stejný údaj, který někdy bývá nepřesně přeložen do češtiny. Vyžaduje to znalost několika málo slovíček, ale jestliže se např. dovíte, že výrobce uvádí výraz meal (tj. moučka), který je pak v českém překladu uveden jako maso, něco nebude v pořádku a bude lepší se podívat na složení v angličtině.

Nejlepší krmiva mají na prvním místě maso, takových je na trhu jen velmi málo. U většiny kvalitních krmiv střední řady (premium) tvoří bílkovinu jiný živočišný zdroj. I tady je dobře se dobrat pravdy a používat raději taková krmiva, kde základ netvoří tzv. kafilerní moučky, kde se sleduje bezpečnost z hlediska zdravotní nezávadnosti, ale ta se týká infekčních nemocí. Riziko dalších termostabilních látek typu alergenů apod. přece jen nějaké existuje a taková krmiva bývají většinou cenově atraktivní, ale s ohledem na možná rizika nebývají u zasvěcených v oblibě.

Stručný anglicko-český slovníček pro snazší orientaci v údajích na anglicky psané etiketě

chicken
kuřecí maso
lamb
jehněčí maso
salmon
losos
meat meal
masová moučka
poultry meal
drůbeží moučka
lamb meal
jehněčí moučka
fish meal
rybí moučka
meat and bone meal
masokostní moučka
poultry by products
vedlejší drůbeží produkty
animal digest
vedlejší živočišné výrobky
animal fat (preserved with vitamin E)
živočišný tuk (konzervovaný vitamínem E)
beef tallow
hovězí lůj
fish oil
rybí tuk
salt
chlorid sodný (= sůl)
potassium chlorid
chlorid draselný
calcium carbonate
uhličitan vápenatý
calcium phosphate
fosforečnan vápenatý
brewers rice
rýže loupaná
ground yellow corn, maize
kukuřice
wheat
pšenice
barley
ječmen setý
corn gluten meal, maize gluten meal
kukuřičný lepek
wheat gluten
pšeničný lepek
wheat flour
pšeničná mouka
soybean meal
sójová mouka
brewers dried yeast
sušené pivovarské kvasnice
egg products
sušená vaječná hmota
dried beet pulp
sušená řepná dužina