Přijeďte 7. května 2005 na cvičák dog v Řepčicích a zúčastněte se se svým dogoušem 1. ročníku běhu dog na 20 km jménem Doga v akci

Čeká na Vás nejen běh , který můžete se svým dogoušem absolvovat na kole nebo se s ním proběhnout, ale zábava v podobě ukázek dogoušů Řepčického cvičáku, občerstvení či večerní posezení u ohně spolu s grilováním.

Místo konání:

ZKO Řepčice nedaleko Velkých Popovic. Řepčice leží mezi Velkými Popovicemi a Štiřínem. Podívejte se na mapu. Jedete-li po dálnici, sjeďte na Velké Popovice. Popovicemi projedete a jedete směrem na Štiřín a Všedobrovice. První vesnice za Popovicemi jsou Všedobrovice. Zde odbočíte jedinou možnou odbočkou vlevo směrem na Řepčice. Jakmile dorazíte do Řepčic, zabočte opět první možnou odbočkou doleva (úzká cesta se zámkovou dlažbu). Úplně na konci této silničky nás najdete. Jedete-li od staré benešovské, ve Všedobrovicích zahnete doprava a pak je to stejné.

Program:

9:30 – 10:00 Registrace, rozdání čísel účastníkům
10:30 – cca 15.00 Běh
15:00 Zakončení běhu
16:00 Psí akvabely na suchu
17:00 Posezení u ohně

Podmínky účasti:

 • Běhu se smí účastnit psi starší 18 měsíců.
 • Každý pes ať již soutěžící nebo pouze vstupující do areálu musí mít platné očkování proti vzteklině prokazatelné očkovacím průkazem.
 • Psovod s dogou musí absolvovat trasu v délce 20 km v časovém limitu 3 hodiny.
 • Běh může psovod absolvovat na kole nebo běžet.
 • Běh je hodnocen na základě absolvování psa spolu s psovodem bez určování pořadí. Jediným kritériem běhu je časový limit 3 hodiny ve kterém je třeba tuto trasu absolvovat. Účelem běhu NENÍ doběhnout se psem v co nejkratším časovém limitu a toto nebude nijak zohledněno.
 • Účastníci běhu musí být řádně přihlášeni a to nejpozději do 30. dubna 2005.
 • Zájemci se mohou přihlásit rovněž přímo na místě, ovšem tato přihláška nemusí být z důvodů naplněného počtu účastníků přijata
 • .

Přihláška

Vyplněnou přihlášku zašlete nejpozději do 30. dubna 2005 na adresu:

Šárka Janouchová
Na Volánové 748/5
160 00 Praha 6

nebo na e-mail: sarkajanouchova@pr-excellence.cz

Startovné běhu je 180 Kč za jednoho psa/fenu, přihlášeného nejpozději do 30. dubna 2005 a 250 Kč pro psi přihlášené přímo na místě. (Pes/fena, který nebude přihlášeni do 30. dubna 2005 nemusí být k běhu přijat)

Startovné uhraďte jedním z následujících způsobů:
 1. Na účet číslo 495247-071/0100
  Jako variabilní symbol uveďte své telefonní číslo a do údajů do příjemce uveďte své jméno
 2. Složenkou na adresu:
  Šárka Janouchová
  Na Volánové 748/5
  160 00 Praha 6

Přihlášky bez uhrazení startovného nebudou přijaty!

Kontakt

Více informací získáte u:
Lenky Nitschové 608 049 063, e-mail: lenka.nitschova@centrum.cz
Šárky Janouchové, 777 012 906, e-mail: sarkajanouchova@pr-excellence.cz

Těšíme se na Vás a Vaše hafany!