Přítomni : pp. Vladimír Adlt, Josef Hodan, Václav Krs, Jitka Krsová, MVDr. Milan Štourač, Miroslav Václavík
Omluvena : pí Helena Kovalová

I. Hodnocení bonitace

1. komise – předseda p. Hodan, členové pp. Václavík a Jitka Krsová Posouzeno 5 fen, všechny zařazeny do chovu, 2 žluté feny nad průměrnem, hlavně v typu hlavy.

2. komise – předseda p. Krinke, členové pp. Adlt a Kvasnička Posouzeno celkem 10 zvířat. Nad průměr vynikly černé WAIKIKI LADY Bohemia Abrus a YOKO Regia Uttis.

Důležitá připomínka – nutné dodržovat bonitační řád, kde v bodě 24., speciální ustanovení, je uvedeno :
U psa, který má poškozený kterýkoliv zub v systému chrupu a hrozí jeho ztráta, či před nutnou extrakcí zubu z jakékoliv příčiny, je nutné předvést tohoto psa před komisi, která je složena ze tří členů chovatelského kolegia nebo výboru klubu, kteří o tom sepíší zápis a bude všemi podepsán.

II. různé

p. Hodan – při krytí zahraničním psem je nutné přikládat ke krycímu listu kopie obou stran PP.

p. MVDr. Štourač
1. připomínky k práci plemenné knihy
– doklady se nemohou posílat e-mailovou poštou
- dlouhá dodací lhůta na dodání exportních PP štěňat
2. v německém chovu se vyskytují případy německých dog s PP po rodičích z jiných barevných rázů – např. modrá fena předvedená na naší KV v majetku pana Aenderla : EMMA v. d. Wolfshöhle, VDH DDC 113925 (o.DRAGO v.d. Wolfshöhle x m.TONJA v.d. Shilo Ranch) je z chovu černí-skvrnití. Takových případů je více. Na německý klub se žádostí o vysvětlení se písemně obrátí p. Hodan.

Zapsala – Čelakovská