Místo a čas konání

Schůze se koná v sobotu 12. března 2005 od 10.00 hodin v restauraci "U Šťávů" (Brno - Bystrc).

Program

 1. zahájení, volba komisí – mandátové, volební
 2. kandidátka do výboru a revizní komise KCHND - seznámení přítomných s kandidátkou výboru
 3. zprávy o činnosti za rok 2004
  • hodnocení předsedy klubu
  • zprávy jednotlivých poradců a ústředního poradce chovu
  • informace z kolegia rozhodčích
  • výcvikové akce
  • hospodaření za r. 2004
  • zpráva revizní komise
  • aktivita „Doga v nouzi“
  • příprava klubové výstavy ND 2005
 4. vyhodnocení vystavovatelské soutěže – předání pohárů vítězům
 5. vyhlášení nejstarší dogy v roce 2004 - předání poháru
 6. volby do výboru a revizní komise KCHND, zpráva volební komise KCHND, seznámení členské schůze se složením nového výboru a revizní komise
 7. diskuse a závěr

K účasti na jednání zve srdečně své členy výbor KCHND.