Od 1. března 2004 platí novela zákona č. 246/1992 na ochranu zvířat proti týrání (novela č. 77/2004), která stanovuje zákaz propagace týrání zvířat na veřejných akcích, jako jsou výstavy nebo svody. Protože zákon považuje za týrání i kupírování uší, nebude kupírovaný pes již na žádnou výstavu připuštn a posouzen.

Z novely, o které jsme vás již v předstihu informovali v minulém roce a kterou stvrdil svým podpisem prezident 4. února 2004, citujeme důležité pasáže.

Nejprve, jak zákon definuje kupírování (§3 písm. t):

"... kosmetický zákrok na obou stranách hlavy zvířete, ve jehož důsledku dochází v podobném tvaru ke ztrátě ušního boltce a tím ke změně vzhledu zvířete."

O tom, že zákon považuje kupírování za týrání se dočteme v §4, odst. 1 písm. g):

"Za týrání se považuje ... provádět chirurgické zákroky za účelem změny vzhledu zvířat, zejména kupírování uší ..."

Novinkou této novely je zpřísnění zákazu propagace týrání zvířat. Tuto část nalezneme v §4a:

"Za propagaci týrání se považuje zejména:"
" ... vystavování, jiné demonstrace nebo předvádní zvířete, na kterém byl proveden zákrok uvedený v §4 odst. 1 písm. g) na veřejném vystoupení nebo svodu zvíat"
" ... zveřejnění popisu nebo vyobrazení, které navádí k postupům, praktikám, chovu nebo výcviku, úpravám vzhledu zvíete a zásahm do jeho zdravotního stavu spojeného s týráním zvířete podle tohoto zákona, pokud v doprovodné informaci není uvedeno, nebo to jinak nevyplývá, že se jedná o činnosti zakázané tímto zákonem."

Jakou sankci může očekávat ten, kdo provádí nebo propaguje týrání zvířat, popisují §27 a §28. Podnikající fyzická osoba a jakákoliv právnická osoba může dostat pokutu do 100 000 K resp. 500 000 K (při závažném porušení) nebo zákaz činnosti na 5 let. Občanům, kteří nepodnikají, hrozí v podobném případě pokuta "jen" do výše 30 000 Kč nebo zákaz činnosti na 2 roky.

Vzhledem k výše uvedené novele zákona KCHND oznamuje, že kupírované německé dogy nebudou vpuštěny na bonitace ani na klubové výstavy.