I když zvířecí hřbitovy, ať už oficiálně či neoficiálně v tuzemsku existují, chrlické krematorium je první zařízení, které v malém napodobuje chod pohřebních ústavů a spaloven lidských ostatků.

Naskýtá se nám tak možnost, rozloučit se s naším nejvěrnějším kamarádem důstojně, ne v kafilériích. Lidé, kteří se tak rozhodnou, mohou svého miláčka nechat spálit v kremační peci na prach a tak si ho odvézt domů, pohřbít jej v blízkém urnovém háji nebo nechat prach rozfoukat větrem na rozptylové louce. Společnost Anubis, která toto krematorium provozuje, otevřela svoji pobočku také v Praze. Ta funguje jako sběrné místo pro Čechy. V jejích prostorách chce společnost zřídit rozlučkovou místnost a do měsíce plánuje kolaudaci chladírny.

"Zatím rozjíždíme zkušební provoz, seřizujeme přístroje, temperujeme pec, připravujeme techniku, probíhají kontrolní měření. Vzhledem k tomu, že neexistuje legislativa ohledně pohřbívání a kremace zvířat, dostali jsme zatím výjimku na experimentální chod od Státního veterinárního ústavu" uvedl obchodní ředitel firmy PKI Teplotechna Brno František Foltýn. Pohřebiště má rozměry sto krát sto metrů, přičemž firma jedná s magistrátem o vyčlenění pozemku pro větší zvířecí hřbitov.

Společnost PKI Teplotechna Brno, která kremační pece vyrábí, dodala zařízení do Prahy, kde se připravuje k otevření další spalovna a pohřebiště. Nejprve se však otestuje chod v Brně.

Služeb chrlického krematoria využilo zatím asi čtyřicet majitelů psů a koček. Kromě nich pohřbívá také papoušky, morčata, plazy a další zvířata vážící nejvíce osmdesát kilogramů. V krematoriu, kde pracují čtyři zaměstnanci a dispečer, který je na telefonu k dispozici nonstop, mohou na přání zařídit obřad nebo nechat vytisknout úmrtní oznámení. "Lidé se sejdou v obřadní síni, následuje krátký proslov a rodině projevíme soustrast. Pokud si to rodina přeje, může přes okno sledovat vsunutí rakve do pece", uvedl František Foltýn.

Chrlické krematorium připravuje ceníky, kde mají být rozlišeny tři váhové kategorie zvířat. Za pohřeb nyní zaplatí lidé a si čtyři tisíce korun. Ne každý je však touto službou nadšen.

Například Martina Jandlová, tisková mluvčí brněnského biskupství poznamenala "Zabíjejí se nenarozené děti a ty, které se narodit mohly jsou mnohdy odkládány. Lidé umírají osamoceni a jsou pohřbíváni bez přítomnosti nejbližších – co říct ke vzniku krematoria pro domácí zvířata?"

Předseda Sdružení pohřebnictví Julius Mlčoch naopak tvrdí, že se podařilo částečně zaplnit mezeru v této oblasti. "Na západě od našich hranic je tato služba běžná, například v Rakousku, Francii nebo Německu. Řadě chovatelů připadá drsné, když zvíře, s nímž prožili několik let a jež se stalo prakticky členem rodiny, má skončit v kafilérii jako masokostní moučka, kterou posléze někdo zkrmí. Není to příjemná představa. Pro ně je lepší zvíře zpopelnit a uložit na odpovídajícím místě", uvedl Julius Mlčoch.

Anubis - zvířecí krematorium
Tovární 11
643 00 Brno - Chrlice
tel: 737 110 790