Přítomni: pp. Adlt, Hodan, Krs, Kovalová, Šípková, Václavík
Omluven: MVDr. Štourač

I. Hodnocení bonitace

1. bonitační komise – složení předseda p. Adlt, členové pp. Kovalová a Čelakovský – posoudila celkem 6 psů, 5 zařazeno do chovu. Žlutému psu ARMANI VON GRASLIC bonitace odložena.
2. komise pracovala ve složení předseda p. Václavík, členové pp. Langmajer a Šípková. Posoudila 8 dog, všechny zařazeny do chovu. Předvedení psi byli v lepším průměru.

II. Skus
Záležitost projednána, včetně přítomných rozhodčích, a názor ujednocen. Skus se bude posuzovat beze změny v soulasu se stávajícím bonitačním řádem.

III. Změna poradce chovu
Z rodinných důvodů rezignuje z funkce poradce chovu paní Šípková. Funkci přebere zástupce poradce pro tuto oblast pí Jitka Krsová.
K předání dokumentace dojde do 30.6.2003.
Platnost změny je od 1.7.2003.
Předseda klubu děkuje paní Šípkové za dosavadní práci.
Změna poradce jednohlasně odsouhlasena.