Ancestor-Loss koeficient vyjadřuje podíl počtu unikátních předků k celkovému počtu předků v rodokmenu psa. Máme-li tedy klasický čtyřgenerační rodokmen, jak ho známe z naší praxe, vyskytuje se na něm celkem 30 předků. Dost často se ale stává, že v rodokmenu figuruje dost psů víckrát. Tím se nám tedy snižuje počet unikátních předků. Takže ačkoliv máme v rodokmenu 30 kolonek, reálných jedinců se v něm může vyskytovat třeba jen 20. Nejlepším výsledkem koeficientu, kdy všech 30 předků je unikátních, je pak tedy číslo 1. Při vzájemném srovnání je třeba mít ale vždy na paměti, za kolik generací se koeficient počítá. Pro naše potřeby jej budeme počítat do 4. generace.

Protože považujeme tento údaj za zajímavý, naimplementovali jsme výpočet Ancestor-Loss koeficientu do naší databáze německých dog, a sice přímo na stránku rodokmenu. Je jasné, že vypovídající schopnost koeficientu se přímo úměrně pohybuje s počtem evidovaných předků v naší databázi. Kompletní čtyřgenerační rodokmen máme jen u menšiny psů. Nicméně i tak si můžete udělat obrázek, jak moc se v rodokmenu toho či onoho psa, vyskytují víckrát různí předci.

Vyzkoušejte si sami

  • Kompletní rodokmen, u něhož je Ancestor-Loss koeficient roven 1.
  • Kompletní rodokmen, u něhož je Ancestor-Loss koeficient menší než 1.