S Nerem máme pevně stanovené časy, kdy se půjde ven, což každý pejskař zná a chápe nutnost neměnnosti. Kdo to nechápe, musí doma pravidelně uklízet. Infantilní mozečky nezvedených parchantů nás však donutily pozměnit nejen časy, ale i místa procházek.

Jako každý den jsme si v podvečer vykračovali zpět ku domovu a v místě, kde vcházíme postraní uličkou zpět na náměstí na nás z ničehož nic vyskočila parta chuligánů, kteří v dostatečné vzdálenosti od Nera začali ječet, poskakovat a mávat rukama. Ve chvíli, kdy se Nero začal divoce vzpínat na konci vodítka, s chechotem utekli. Nejen Nero, ale i já jsem utrpěla šok. Nikomu jsme nikdy nic neudělali a oba jsme byli značně vykolejeni. Následující dva dny jsme ještě zkusili absolvovat naši obvyklou vycházku bez narušení, ale bezvýsledně. Chuligáni tam vždy byli. Nezbylo nám nic jiného, než změnit čas a trasu vycházek. Potom jsme už měli klid.

Od těchto dnů se datuje Nerova nenávist k dětem, které jinak měl docela rád. Ani se mu moc nedivím. Možná si myslíte, že to s tou nenávistí přeháním, ale již to několikrát potvrdil. Jednou se z ničeho nic málem vrhl na dítě, které sice šlo s maminkou, ale v nestřeženém okamžiku se proti nám rozběhlo. Sice se nikomu nic nestalo, ale klepala jsem se tenkrát jako ratlík. Další důkazy mám ve spojení se sousedovic dětmi. Mají dva malé chlapce, kteří, jako každé dítě občas odněkud vyběhnou. Nero na ně bohužel reaguje stejným způsobem, jako kdyby nám chtěli ublížit. Díky tomu, že je zná, pokud jsou v klidu, dokáže je tolerovat bez větších problémů. Naneštěstí máme v rodině sedmiletou holčičku, kterou Nero viděl naposledy v době, kdy byla ještě miminem. Ona by se strašně chtěla s Nerem kamarádit, ale máme strach ty dva seznámit. Pokud ji jen zahlédne pobíhat u našich na zahrádce, vyvádí jako pominutý.

Za všechny tyto problémy a Nerovu nepřizpůsobivost k dětem, vděčíme již zmíněné partě chuligánů. Proto, když někdy slyším nebo čtu o případech, kdy pes napadl dítě nebo dospělého člověka, nevěřím, že by to byla vina psa. Vždy za to může člověk, který svým chováním dokáže velice rychle změnit povahu i toho nejmilejšího pejsánka. A nad tímto faktem by se měla většina lidí rychle zamyslet a něco s tím udělat.

Tento text je kapitolou z knihy "Děkuji za život s dogou, aneb přežít se dá všechno" od autorky Silvie Seldom. Celou knihu je možno objednat na tel. čísle 603 260 624.